ARMS
=Centrum

Biegi górskie po siedlecku. Początek 18 listopada

   
Autor:
Dodano: 2017/11/12 20:44    views 2270

Triathlon Siedlce Club organizuje kolejną edycję imprezy Biegi Górskie Siedlce – BGGB. Pierwszy start (z czterech) planowany jest 18 listopada, zaś ostatni 16 grudnia.

Edycja Biegi Górskie Siedlce – BGGB

Siedlce 2017

Cel imprezy: upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

Organizatorzy: Triathlon  Siedlce  Club

Dystans:
10.000 m  (3 pętle – przewyższenie 180m),
3,333  m  (1 pętla – przewyższenie 60m).

Prawo startu na  dystansie 10 km mają zawodnicy pełnoletni – patrz warunki uczestnictwa).

Miejsce zawodów:  Sekuła-Gołobórz – teren leśny całkowicie w granicach miasta Siedlce

Biuro Zawodów: w centrum zawodów (zgodnie z mapką na drodze pożarowej na przedłużeniu ulicy Borówkowej czynne, w dniu biegu, od godz. 10.00 do godz. 10.45.

Terminy biegów:
18 – 11 – 2017
25 – 11 – 2017
09 – 12 – 2017
16 – 12 – 2017

Czas startu:
11:00 – 10000 m

Zgłoszenia i opłaty:
1 – poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie

Link do zapisów -> TUTAJ

na cały cykl (4 biegi)

– opłata 40 zł;
płatne przy odbiorze numeru startowego, przed pierwszym biegiem w punkcie odbioru numeru.

– na poszczególne biegi – opłata 12 zł / bieg.

– członkowie klubu Triathlon  Siedlce  Club bezpłatnie

TERMINY ZGŁOSZEŃ NA CAŁY CYKL:

– do 17 XI 2017r i w biurze zawodów przed kolejnymi startami

Odbiór numerów startowych:

W biurze zawodów w dniach 18 XI 2017r. w godz. 10.00 – 10.45.

Warunkiem odbioru numeru startowego na CAŁY CYKL jest podpisanie oświadczenia i wniesienie opłaty startowej za cały cykl.

Osoby niepełnoletnie po odbiór numerów startowych zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który jest upoważniony do podpisania oświadczenia.

W przypadku zorganizowanych grup młodzieży np. pod opieką trenera istnieje możliwość przyjęcia od niego oświadczeń podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH NA BIEGI INDYWIDUALNE:

Tylko w biurze zawodów w dniu biegu.

Warunki odbioru numeru startowego jak opisane powyżej, opłata za bieg indywidualny.

Numery startowe:

NA CAŁY CYKL – numer startowy na stałe przypisany do osoby. Numer zabierany przez uczestnika.

Zgłoszenie się na kolejny bieg bez numeru będzie powodowało konieczność wykupienia nowego numeru startowego (opłata 5 zł), który od tej pory będzie przypisany do zawodnika. Stary numer będzie usunięty z bazy danych.

NA BIEGI INDYWIDUALNE – numery startowe zwracane po zakończeniu biegu.

Warunki uczestnictwa:

-prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10000 m mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,

-prawo uczestnictwa na dystansie 3,333 km jest otwarty dla wszystkich  z zachowaniem procedur jak w biegu głównym + badania lekarskie dla dzieci <14r.ż oraz 14 -<18r.ż.

– impreza ma charakter otwarty.

Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, poz. 109/

Wzory oświadczeń dostępne wraz z regulaminem – można ściągnąć ze strony i zgłosić się z podpisanym w dniu biegu lub wypełnić w biurze zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na cały cykl).

UWAGA: osoby niepełnoletnie (niepełnoletnie w dniu startu) muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Każdy uczestnik pokonuje trasę samodzielnie (bez pomocy ludzi i zwierząt) z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.

Po biegu numer startowy zachowują zawodnicy zgłoszeni na cały cykl, pozostali numer zwracają.

Zawodnik, który z jakiś przyczyn zdecydował się na przerwanie biegu powinien o tym powiadomić sędziego na mecie.

Klasyfikacje:

na dystansie 10 km,

w kategoriach wiekowych

Kategorie wiekowe:

Kobiety, mężczyźni
K, M – 19 ( do 19 lat )
K, M – 20 ( 20 – 29 lat )
K, M – 30 ( 30 – 39 lat )
K, M – 40 ( 40 – 49 lat )
K, M – 50 ( 50 – 59 lat )
K, M – 60 ( 60 lat + )

na dystansie 3,333 km klasyfikacja open

K, M < 14

K, M 14 – < 18

Uwaga !!!!
Warunkiem dopuszczenia do startu w kategoriach młodzieżowych
14 i 14- <18 jest przedstawienie w dniu startu dokumentu potwierdzającego aktualne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Kategorie wiekowe liczone rocznikowo w stosunku do roku 2017 (np. zawodnik urodzony w 1987r. będzie klasyfikowany w kategorii K/M-30 ).

Nie przewiduje się organizacji zakończenia poszczególnych rund, a tylko całego cyklu.

Do klasyfikacji – dystans 10 km w kategoriach wiekowych zalicza się sumę 3 najlepszych czasów z 4 biegów na tym samym dystansie.

Warunki klasyfikacji:

Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i odczytanie numeru zawodnika przekraczającego linię mety.

Numer musi być przypięty z przodu i widoczny podczas całego biegu.

Nagrody:

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji  w kategoriach–puchary/statuetki.

Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej otrzymają medale + …zależy od pozyskania darczyńców .

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty wpisowego na rzecz innej osoby.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione i zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

Impreza nie ma charakteru komercyjnego. Wszystkie opłaty uczestników za udział w zawodach mają na celu pokrycie kosztów  ich  organizacji.

Parkowanie samochodów wzdłuż ulic: Borowikowej i przyległych.

Prosimy o nie zastawianie wjazdów do posesji i wyjazdu z osiedla.

Kontakt z organizatorami: bogdanbala@o2.pl

 

OŚWIADCZENIE

………………………..

(NUMER startowy na cały cykl)

IMIĘ i NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………..

DATA URODZENIA…………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………………………………………

Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w cyklu biegów BIEGI GÓRSKIE 2017/2018.

……………………………..

(Data) (Podpis)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

………………………..

(NUMER startowy na cały cykl)

Dystans biegu …………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA………………………………………………………………………………………………….

DATA URODZENIA DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………

Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w cyklu biegów BIEGI GÓRSKIE 2017/2018 i jestem odpowiedzialna/-y za jego udział.

IMIĘ i NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

………………………………………………………………..

NR DOWODU OSOBISTEGO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

…………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

. …………………………………

(Data) (Podpis)

 

źródło: własne; foto: biegigorskiesiedlce.wordpress.com
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
MMz
Gość
MMz
1 rok 1 miesiąc temu

Jaki link na zapisy?

wpDiscuz


Co? Gdzie? Kiedy?

 • sobota, 15 Gru 10:00
  Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Trójek Chłopców
 • sobota, 15 Gru 10:00
  Biegi Górskie Siedlce 2018
 • sobota, 15 Gru 11:15
  Mistrzostwa Zrzeszenia LZS województwa mazowieckiego juniorek i juniorów do 17 lat
 • sobota, 15 Gru 15:00
  I liga: AZS AGH Kraków – KPS Siedlce
 • sobota, 15 Gru 16:00
  EBLK: PGE MKK Siedlce – Politechnika Gdańska
 • sobota, 15 Gru 17:00
  II liga: Ósemka Siedlce – Łaskovia Łask
 • sobota, 15 Gru 19:30
  I liga: SKK Siedlce – Czarni Słupsk
 • czwartek, 20 Gru 18:00
  III runda Pucharu Polski: KPS Siedlce – Ślepsk Suwałki
 • sobota, 22 Gru 16:00
  II liga: AZS AWF UKSW Warszawa – Ósemka Siedlce
 • sobota, 22 Gru 17:00
  I liga: Astoria Bydgoszcz – SKK Siedlce


Sponsorzy

Patronat medialny