Puchar w Pływaniu na Wodach Otwartych 2018 -zapowiedź

   
Autor:
Dodano: 2018/05/25 0:04    views 2186

Kolejny Puchar w Pływaniu na Wodach Otwartych – Zalew Cup 2018 odbędzie się 17 czerwca.

Puchar w Pływaniu na Wodach Otwartych – Zalew Cup 2018

Cel imprezy:
– Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako prostej formy aktywności fizycznej oraz idealnej dyscypliny do zabawy oraz współzawodnictwa.
– Promocja miasta Siedlce oraz terenu rekreacyjnego nad Zalewem Muchawka- Doskonalenie pływania w wodach otwartych dla zawodników przed startem w VIII Triathlonie Siedleckim

Organizatorzy:
Leniwce.pl, Triathlon Siedlce Club, Samorząd Miasta Siedlce

Dystanse:
100 m (1 pętla, tylko dla dzieci )
200 m (2 pętle, tylko dla dzieci )
400 m (2 pętle 200 metrowe)
1000 m ( 5 pętli 200 metrowych )
od 3800 do 4000 m (5 pętli 600-620 metrów)
sztafeta 4x 100m – poza klasyfikacją, jeśli zbiorą się chętne co najmniej 4 drużyny 4-osobowe, po zakończeniu wszystkich wyścigów

Miejsce zawodów: Siedlce – Zalew – kwadratowe drewniane molo.

Terminy zawodów:
17 czerwca 2018

Harmonogram zawodów:
godz. 14:00 – 14:50 – zgłoszenia w biurze zawodów
godz. 15:00 – start 1 dystansu
godz. 18:30 – zakończenie
Zgłoszenia: do dnia imprezy na stronie zalewcup.leniwce.pl lub bezpośrednio w biurze w dniu zawodów.

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
Zawody zostaną rozegrane w CZTERECH kategoriach:
1 – dzieci do 12 lat – 100m, 200m,
2 – młodzież 13-16 lat – 400m i 1000m, M i K
3 – zawodnicy i zawodniczki powyżej 16 roku życia – 400m, 1000m, 3800m, M i K, dodatkowo na dystansie 3800m w piankach i bez jj
4 – wyścig sztafetowy 4 w kategorii Open M i K
Przynależność do danej kategorii jest określana na podstawie roku urodzenia zawodnika.
Start i klasyfikacja w danej kategorii prowadzone będą tylko, jeśli zbierze się co najmniej 3 osób gotowych do startu w danej kategorii
Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone w przypadku większej liczby startujących.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 8 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach pływackich (dotyczy osób niepełnoletnich).
Od osób pełnoletnich wymagane jest oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start oraz o wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności podczas startu ww. konkurencjach zawodów pływackich oraz akceptują regulamin zawodów.
Oświadczenie zawodników o zapoznaniu z regulaminem podpisuje się w dniu zawodów.
Oświadczenie (pisemną zgodę rodziców/opiekunów) osób niepełnoletnich należy złożyć w dniu zawodów.
Zawodnik sam wybiera dystans, na którym startuje. Można startować na wszystkich dystansach.
Opłata startowa wynosi 10 zł za dowolną liczbę startów na dystansach 100m, 200m, 400m, 1000m oraz 20zł za start na dystansie 3800m. Organizator zastrzega prawo do obniżenia opłaty startowej.

KLASYFIKACJA
Prowadzona jest klasyfikacja każdego dystansu z osobna w każdej z kategorii wiekowych oraz klasyfikacja generalna dla wszystkich dystansów.
Zawodnicy otrzymują w poszczególnych klasyfikacjach punkty według schematu:
1. miejsce – 25pkt
2. miejsce – 20pkt.
3. miejsce – 17pkt
4. miejsce – 15pkt.
5. miejsce – 14pkt.
6. miejsce – 13pkt.
7. miejsce – 12pkt.
8. miejsce – 11pkt.
9. miejsce – 10pkt.
10. miejsce – 9pkt.
11. miejsce – 8pkt.
12. miejsce – 7pkt
13. miejsce – 6pkt.
14. miejsce – 5pkt.
15. miejsce – 4pkt.
16. miejsce – 3pkt.
17. miejsce – 2pkt.
18. miejsce – 1pkt.
19. miejsce i dalsze – 0pkt.
Do klasyfikacji generalnej zalicza się sumę punktów uzyskanych przez zawodnika podczas wszystkich startów w swojej kategorii wiekowej:
dzieci do lat 12: suma punktów z dystansów 100 i 200m
młodzież 13-16 lat: suma punktów z dystansów 400 i 1000m
powyżej 16 lat: suma punktów z dystansów 400 i 1000m

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej oraz osobno w wyścigu na dystansie 3800m w podziale na kategorię w piankach i bez pianek.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA
– obsługę sędziowską i techniczną
– zabezpieczenie WOPR
– dobrą zabawę
– pakiet startowy – numer malowany na ramieniu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– zawody odbędą się bez względu na panującą pogodę,
– start w strojach piankowych jest dopuszczony bez względu na temperaturę wody
– każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, potwierdzoną podpisaniem oświadczenia w dniu zawodów, w przypadku zawodników niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo zgoda prawnego opiekuna podpisana osobiście w dniu zawodów
– organizator zapewnia asekurację na wodzie podczas zawodów pływackich (WOPR i Straż Pożarną),
– skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator, obowiązuje ręczny pomiar czasu
– za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– ewentualne ubezpieczenie NNW zawodnik opłaca we własnym zakresie
– organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
– ewentualne protesty należy zgłaszać do sędziego głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji
– w sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem,
– sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do możliwości jego zmian, jeśli wystąpi taka konieczność.
– Informacje, wyniki, komunikaty techniczne na stronie: http://zalewcup.leniwce.pl/
– Kontakt z organizatorami : Paweł Janiak 502-440-640 , Mirosław Krasuski 695160941

 

źródło: Triathlon Siedlce Club; foto: Maciej Sztajnert
Sponsorzy

Patronat medialny