ARMS
=Centrum

Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego portalu informacyjnego SportSiedlce.pl.

§ 2

W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3

Część usług jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

§ 4

1. Zamieszczenie materiałów na stronach SportSiedlce.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
2. Użytkownik portalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie, ogłoszenia oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 5

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach portalu SportSiedlce.pl treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, lub społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 6

Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczanych przez użytkowników portalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego regulaminu.

§ 7

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa administrator strony może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 8

Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu SportSiedlce.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności portalu i jego dostępności przez całą dobę.

§ 9

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników portalu.

§ 10

Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.


§ 11

Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili opublikowania.