piątek, 19 lipca 2024r.

Trójbojowe mistrzostwa Polski w Siedlcach w pierwszy weekend kwietnia

Na początku kwietnia w naszym mieście szykują się interesujące imprezy. Mowa o  Mistrzostwach Polski federacji XPC, połączonych z Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym. Zawody zaplanowano na 5-7 kwietnia 2019.

Kwietniowe Mistrzostwa Polski federacji XPC i Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym będą oficjalnym turniejem kwalifikacyjnym dla zawodników z Polski, do udziału w Mistrzostwach Europy XPC 2019.

Mistrzostwa Polski XPC oraz Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym

I. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportów siłowych

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU

 • Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego,
 • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
 • Barbell Brothers

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 5-7 kwietnia 2019, Hala Sportowa ARMS, ul.Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

IV. SPOSÓB RYWALIZACJI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami XPC w następujących konkurencjach :

 • Powerlifting RAW
 • Bench Press RAW, EQ i Soft EQ
 • Squat RAW, EQ
 • Deadlift RAW, EQ
 • Deadlift in Straps

W konkurencjach Powerlifting RAW oraz Bench Press RAW będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

 • Kategorie wagowe kobiet we wszystkich grupach wiekowych: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90 kg.+90 kg
 • Kategorie wagowe mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych: 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg.
 • Kategorie Wiekowe: Teenagers (15-16), Teenagers (16-17), Teenagers (18-19), Junior (20-23), Open, Masters 1 (40-49), Masters 2 (50-59), Masters 3 (60+)
 • UWAGA! W konkurencjach Powerlifting Raw i Benchpress RAW będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa (min.3 mężczyzn+1 kobieta). Klasyfikacja drużynowa liczona będzie według ilości medali za poszczególne miejsca.

W konkurencjach „single lift”: Squat RAW, Deadlift RAW, Squat EQ, Deadlift EQ, Bench Press EQ będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe

 • Kategorie wagowe kobiet we wszystkich grupach wiekowych:52 kg, 56 kg, 60 kg, 67,5 kg, +75 kg
 • Kategorie wagowe mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych: -75 kg, -82,5 kg, -90 kg,-100 kg,-110 kg,-125 kg, +125 kg,
 • Kategorie Wiekowe: Junior (-23), Open, Masters (40+)

W konkurencji: Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:

 • Kategorie wagowe: -82,5 kg,-90 kg,-100kg,-110 kg,-125 kg, +125 kg,

W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja wiekowa Open, według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów Mistrzostw Polski XPC w poniższych grupach wiekowych: Junior (-23), Open, Masters (40+)

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:

 • Kategorie wagowe: -82,5 kg, -110 kg, +110 kg

Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów Mistrzostw Polski XPC

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami XPC i będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

 • Kategorie wagowe kobiet we wszystkich grupach wiekowych: 52 kg, 56 kg, 60 kg, 67,5 kg, +75 kg
 • Kategorie wagowe mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych: -75 kg, -82,5 kg, -90 kg,-100 kg,-110 kg,-125 kg, +125 kg,
 • Kategorie Wiekowe: Junior (-23), Open, Masters (40+)

UWAGA! W konkurencji Powerlifting Raw Służb Mundurowych będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa (min.2 zawodników). Klasyfikacja drużynowa liczona będzie według ilości medali za poszczególne miejsca.

V. Weryfikacja – ważenie zawodników będzie odbywać się każdego dnia:

 • 4 kwietnia (czwartek) w godz. 18.00 do 19.00
 • 5 kwietnia (piątek) w godz. 8:00 do 9:30 oraz w godz. 18.00 do 19.00
 • 6 kwietnia (sobota) w godz. 8:00 do 9:30 oraz w godz. 18.00 do 19.00
 • 7 kwietnia (niedziela) w godz. 8:00 do 9:30

VI. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

5.04.2019 piątek – start ok. godz. 10:00:

 • Powerlifting Raw: wszystkie kategorie wagowe i wiekowe kobiet oraz Teenagers i Junior mężczyzn

6.04.2019 sobota – start ok. godz. 10:00,

 • Powerlifting Raw: Open i Masters mężczyzn

7.04.2019 niedziela – start ok. godz. 10:00

 • Squat – Raw i EQ: kobiety i mężczyźni
 • Bench Press – Raw: kobiety i mężczyźni
 • Bench Press – Soft EQ i EQ: mężczyźni
 • Deadlift – Raw i EQ: kobiety i mężczyźni
 • Deadlift in Straps: mężczyźni

Ostateczny, szczegółowy program zawodów będzie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń tj. po 25 marca 2019

VII. ZAKWATEROWANIE:

Organizatorzy polecają Hotel Ibis, w którym na hasło „Trójbój Siłowy” będzie udzielany rabat cenowy.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • wysłanie zgłoszenia do 25 marca 2019
 • wpłata opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie
 • strój sportowy – koszulki z krótkim rękawem do łokcia, „wełniak” (singlet, trykot)
 • dobry stan zdrowia, własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach w sportach siłowych

IX. OPŁATA STARTOWA:

Informujemy zawodników że oprócz poniższej opłaty startowej w XPC nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat typu licencja itp.

 • Powerlifting Fullpower: wpłata do 10.02. – 280 zł., wpłata do 10.03. – 300 zł., wpłata do 30.03. – 320 zł
 • „single lift” (Squat , Deadlift , BenchPress): wpłata do do 10.02. – 120 zł., wpłata do 10.03. – 150 zł., wpłata do 30.03. – 200 zł.
 • dodatkowa konkurencja: wpłata do 10.02. – 100 zł., wpłata do 10.03. – 120 zł., wpłata do 30.03. – 150 zł.

Termin zamknięcia listy zgłoszeń i wpłat: do 25 marca 2019

Opłatę startową – wpisowe należy wpłacać na konto :

 • Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego ul. Warszawska 31, 08-110 Siedlce
 • Nr konta: ING Bank Śląski PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566 z dopiskiem „Mistrzostwa Polski XPC 2018”

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich zawodników zainteresowanych otrzymaniem pokwitowania na wpłacone opłaty startowe, informujemy że będą takie pokwitowania wystawiane po zakończeniu zawodów i wysyłane na wskazany email, dlatego też wszystkich zainteresowanych takim pokwitowaniem prosimy o zgłaszanie tego w trakcie ważenia.
 • Każdy uczestnik zawodów powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w czasie zawodów.
 • Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

XI. Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Mistrzostwach Polski XPC 5-7.04.2019 . – rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Mistrzostwach Polski  5-7.04.2019. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

1. Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB Mistrzostwa Polski XPC 5-7.04.2019

2. Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)

3. Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych Mistrzostw Polski XPC

4. Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę o zgłaszanie zawodników do dnia 25.03.2019 r.

Więcej informacji odnośnie zawodów można uzyskać: Artur Kozłowski tel.: 602 716 523, artgym@o2.pl

 

źródło i foto: e-powerlifting.com

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;