niedziela, 19 maja 2024r.

Z kart historii

Siedlecki sport po 1989 roku cz. III

Nagradzanie najlepszych sportowców oraz wyróżniających się trenerów, działaczy i sponsorów przez samorząd stanowiło motywacją w dalszym rozwoju i podnoszeniu poziomu sportowego.

Siedlecki sport po 1989 roku cz. II

Na posiedzeniu zarządu MKS Pogoń 19 lutego 1993 roku doszło do podpisania dokumentu o zleceniu klubowi przez miasto zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji.

Siedlecki sport po 1989 roku cz. I

Już po ukształtowaniu się Rady Miejskiej w Siedlcach pierwszej kadencji ustalenia Sejmiku Sportowego zaczął realizować prezydent Henryk Gut i zarząd miasta.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. I

Od 1944 roku w Siedlcach działały miejskie, powiatowe, rejonowe i wojewódzkie ogniwa organizacji, które zajmowały się propagowaniem wychowania fizycznego, sportu szkolnego, rekreacji, sportu niepełnosprawnych i

Budowa systemu szkolnictwa i sportu w Siedlcach cz. IV

Aktywną działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego prowadziły tworzone w latach 20-tych szkolne hufce przysposobienia wojskowego, którym zależało na rozwoju ćwiczeń fizycznych i

Budowa systemu szkolnictwa i sportu w Siedlcach cz. I

Po odzyskaniu niepodległości władze odrodzonej Polski przystąpiły do budowy systemu szkolnictwa. W latach 1919-29 do szkół stopniowo wprowadzano przedmiotowy system nauczania. Wśród jedenastu przedmiotów obowiązkowa

Po stadionie przyszła pora na inne obiekty cz. V

W 1931 roku stan siedleckiej bazy sportowej w kontekście piłki nożnej ocenił „Przegląd Sportowy”. W mieście, na sześć klubów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach ligowych (WKS

Początki Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego cz. I

Zainteresowanie sportem i kulturą fizyczną w odrodzonej Rzeczpospolitej wzrastało wraz z rozwojem Siedlec. Skutkiem było powstawanie lokalnych organizacji zarządzających wychowaniem fizycznym, sportem, a także przysposobieniem