czwartek, 25 kwietnia 2024r.

Nordicowo/Biegowa 5 – Memoriał Lidki Borkowskiej

10 października na terenach Lasu Sekulskiego odbędzie się impreza dla zwolenników Nordic Walking lub amatorów biegania. Mowa o Nordicowo/Biegowej 5 – Memoriale Lidki Borkowskiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie nordicowo/biegowej, której jednym z patronów medialnych został portal SportSiedlce.pl.

Poniżej prezentujemy regulamin.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy NoWi Siedlce, e-mail: nowi.siedlce@gmail.com, tel. 609 673 115; 693 373 817
Patronat nad wydarzeniem objęli:
Prezydent Miasta Siedlce,
Nadleśnictwo Siedlce,
Tygodnik Siedlecki,
SportSiedlce.pl
zapisy pod linkiem https://dostartu.pl/nordicowo-biegowa-5-memoria-lidki…

II. CEL IMPREZY
1. Promocja nordic walking i biegania jako formy ruchu.
2. Uczczenie pamięci Lidki Borkowskiej – Nordicowej Mistrzyni Europy i Polski.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą.
4. Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej regionu poprzez aktywizację sportową lokalnej społeczności.
5. Propagowanie walorów Lasu Sekulskiego.
6. Promocja Siedlec.
7. Impreza ma cel charytatywny.

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS ZAWODÓW
1. Termin – 10 października 2021 roku (niedziela).
2. Miejsce – Siedlce, teren lasu Sekulskiego. Biuro zawodów, start i meta – oddalone o 200 metrów od skrzyżowania ul. Borówkowej z ul. Poziomkową.
3. Limit uczestników – 300.
4. Dystans:
• bieg dzieci do 10 lat – 300 m,
• bieg integracyjny dzieci do 15 lat – 300 m,
• bieg dzieci 11-15 lat – 1500 m,
• bieg – 5 km,
• marsz nordic walking – 5 km.
5. Trasa marszu i biegu prowadzi drogami leśnymi, na trasie występują naturalne przeszkody terenowe (np. korzenie).
6. Zawody odbywają się na jednej pętli.

IV. PROGRAM IMPREZY
10 października 2021 r. – niedziela
10:00 – otwarcie Biura Zawodów,
10:30 – bieg dzieci 11-15 lat na dystansie 1500 m,
10:35 – bieg integracyjny dzieci do 15 lat na dystansie 300 m,
10:40 – bieg dzieci do 10 lat na dystansie 300 m,
11:00 – dekoracja zwycięzców biegów dzieci,
12.00 – start biegu na 5 km – limit czasu biegu 50 min,
12.05 – start marszu nordic walking na 5 km – limit czasu 1 h 10 min,
13.30 – dekoracja zwycięzców na dystansie 5 km,
14:00 – oficjalne zakończenie zawodów.

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATY STARTOWE
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce na stronie www.time2go.pl lub bezpośrednio pod linkiem: https://dostartu.pl/nordicowo-biegowa-5-memoria-lidki… do dnia 6.10.2021 r.
2. W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w biurze zawodów do 15 min przed zawodami.
3. Rejestracja do dnia 6.10.2021 – opłata startowa 30 zł.
4. Bieg dzieci – 0 zł.
5. Wpłaty opłaty startowej można będzie dokonywać systemem płatności elektronicznej (preferowane) lub przelewem na rachunek: Klub Sportowy NoWi Siedlce, nr: 12 9202 0003 0007 6656 2000 0010, Tytuł wpłaty: opłata startowa; imię i nazwisko, rok urodzenia, konkurencja. Decyduje data złożenia dyspozycji przelewu.
Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową. Dowodem wniesienia opłaty jest pojawienie się informacji przy nazwisku uczestnika na liście startowej (status opłaty – zapłacone), co następuje do 3 dni po dokonaniu opłaty.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
W przypadku zgłoszenia online opłatę startową należy wnieść najpóźniej do dnia 6.10.2021 roku do godziny 23:59:59.
6. Zapisy w biurze zawodów w dniu zawodów – 50 zł (tylko gotówką).
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika.
8. Odbiór numerów startowych w dniu zawodów w biurze zawodów.

VI. UDZIAŁ W ZAWODACH
1. W marszu nordic walking oraz biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze numeru startowego zgody rodzica lub opiekuna na start.
2. W biegu integracyjnym dziecko biegnie pod opieką rodzica lub opiekuna.
3. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów.

VII. KLASYFIKACJA NORDIC WALKING
1. Generalna Mężczyzn (miejsca 1-3).
2. Generalna Kobiet (miejsca 1-3).
3. Kategorie wiekowe (miejsca 1-3): K/M16 (16-29 lat), K/M30 (30-39 lat), K/M40 (40-49 lat), K/M50 (50-59 lat), K/M60 (60-69 lat), K/M70+.
4. Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

VIII. KLASYFIKACJA BIEGU
1. Generalna Mężczyzn (miejsca 1-3).
2. Generalna Kobiet (miejsca 1-3).

IX. KLASYFIKACJA BIEGU DZIECI
1. Miejsce 1-3 z każdej kategorii wiekowej chłopców.
2. Miejsce 1-3 z każdej kategorii wiekowej dziewcząt.
3. Kategorie wiekowe:
• do 10 lat (dystans 300 m),
• integracyjny do 15 lat (dystans 300 m),
• 11-13 lat (dystans 1500 m),
• 14-15 lat (dystans 1500 m),.

X. ŚWIADCZENIA I NAGRODY
1.Organizator przewiduje nagrody specjalne, które będą ogłaszane na stronie: https://www.facebook.com/NoWi.Siedlce/.
2. Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma numer startowy i medal na mecie.
3. Zwycięzcy kategorii Open oraz zdobywcy miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i ewentualnie upominki.
4.Poczęstunek regeneracyjny na mecie

Szczegółowy regulamin pod linkiem https://dostartu.pl/statute_files/5292_pl.pdf

źródło i foto: NoWi Siedlce

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;