sobota, 15 czerwca 2024r.

Siedlecki sport po 1989 roku cz. III

Nagradzanie najlepszych sportowców oraz wyróżniających się trenerów, działaczy i sponsorów przez samorząd stanowiło motywacją w dalszym rozwoju i podnoszeniu poziomu sportowego.

Podczas „Sportowego podsumowania roku” wyróżnieni otrzymywali dyplomy, upominki i w zależności od możliwości budżetowych nagrody pieniężne. Kilku najlepszych siedleckich sportowców, trenerów i działaczy otrzymało także prestiżową Nagrodę Miasta Siedlce „Aleksandria”. W gronie pierwszych laureatów w 1996 roku była biegaczka Lidia Chojecka. W 1998 roku otrzymał ją działacz TKKF Jerzy Mateuszak, w 2000 roku organizator Siedleckiej Ligi Siódemek Piłkarskich Andrzej Koc, w 2006 roku bramkarz reprezentacji i wychowanek Pogoni Artur Boruc, w 2008 roku prezes MKP Pogoń Jacek Kozaczyński.

W 2007 roku Rada Miasta ustanowiła tytuł „Mecenasa Siedleckiego Sportu” oraz w 2011 roku tytuł „Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu”. Statuetki i dyplomy raz do roku przyznawane są firmom i przedsiębiorcom, którzy finansowo wspierają działalność stowarzyszeń i klubów sportowych. W kapitule, typującej kandydatów do wyróżnienia, zasiadają przedstawiciele władz miasta i środowiska sportowego. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Topaz”, Polimex-Mostostal S.A. Foldruk Media, M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Zdzisław i Leszek Skorupka, Sokołów S.A., NZOZ „Centrum”, Przedsiębiorstwo Energetyczne, Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Axan sp. z.o.o. i wielu innych.

W końcu grudnia 2000 r. Rada Miasta uchwaliła „Strategię rozwoju Siedlec do roku 2012”, dokument wytyczał kluczowe kierunki działań na najbliższe lata. W dokumencie było kilka wzmianek o kulturze fizycznej. Strategia zawierała diagnozę sportu, a wśród zadań do realizacji wymieniała konieczność budowy czterech sal gimnastycznych, pięciu boisk szkolnych i tworzenie klas sportowych w szkołach, budowę stadionu piłkarskiego, wybór do finansowego preferowanych dyscyplin sportu, zagospodarowanie terenów nad zalewem i na błoniach jako miejsc wypoczynku i rekreacji.

W 2007 roku radni uchwalili zaktualizowaną strategię miasta do 2015 roku. W kolejnych latach, na podstawie strategii rozwoju stwierdzono, że „problemem miasta Siedlce jest zbyt mała liczba obiektów sportowych oraz zły stan techniczny już istniejących obiektów”.

Problem miał być rozwiązany etapowo. W pierwszym zakładano budowę i modernizację bazy sportowej przy placówkach oświatowych, co zapewniło dostęp dzieciom i młodzieży do uprawiania sportu na poziomie podstawowym. W kolejnym etapie działania miały być ukierunkowane na budowę obiektów zapewniających warunki do uprawiania sportu na poziomie wyczynowym. Szansy dla rozwoju miasta upatrywano w budowie kompleksu sportowego pod nazwą Regionalny Ośrodek Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki, który w przyszłości stałby się miejscem koncentracji życia sportowego miasta. Ponadto ofertę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miał uzupełniać dostęp do terenów zielonych.

Po 1989 roku w Siedlcach imprezy sportu szkolnego organizowały szkoły, Zarząd Miejski SZS, Zarząd Okręgu Wojewódzkiego SZS oraz powołany w 1995 roku Związek Uczniowskich Klubów Sportowych; imprezy rekreacyjne – ogniska TKKF, zarząd wojewódzki TKKF i niezależne od TKKF zakładane stowarzyszenia kf; imprezy sportu osób niepełnosprawnych – Rada Wojewódzka ZSSP Start, przekształcona w 1996 roku w Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych Start; imprezy turystyczne – koła PTTK, Zarząd Oddziału PTTK Podlasie i Zarząd Wojewódzki PTTK.

Organizatorami imprez sportu wyczynowego były kluby sportowe, mające osobowość prawną Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wojewódzka Federacja Sportu, którą po jej rozwiązaniu 19 grudnia 1991 roku zastąpiła Społeczna Rada Sportu Województwa Siedleckiego z Biurem Obsługi Sportu, prowadzącym sprawy 11 pozostałych okręgowych związków sportowych.

W następnych latach kilka związków usamodzielniło się uzyskując osobowość prawną, poprzez uzyskanie wpisu do rejestru stowarzyszeń i związków prowadzonych przez wojewodę. Stało się tak w przypadku Siedleckiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej, Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów, Okręgowego Związku Koszykówki, Okręgowego Związku Zapaśniczego. Ponadto powstał Siedlecki Okręgowy Związek Strzelecki.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto:

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;