wtorek, 23 lipca 2024r.

Organizacja i rozwój siedleckiego sportu od 1948 do 1956 roku cz. VI

W latach 1949-50 zaprzestały działalności utworzone w pierwszych latach powojennych Wojskowy Klub Sportowy, Klub Sportowy OM TUR, Międzyszkolny Klub Sportowy i Harcerski Klub Sportowy.

Drużyna WKS Siedlce jesienią 1948 roku nie rozegrała w A klasie żadnego meczu. 14 listopada nie pojechała do Łukowa na wyznaczone jako pierwsze w terminarzu spotkanie z Orlętami. Brakuje także informacji o późniejszej działalności aktywnej do czerwca tego roku sekcji bokserskiej. W tym czasie prezesem klubu był ppłk Gwizdowski. Klub zaprzestał działalności przed październikiem 1950 roku po reformie klubów wojskowych. W kolejnych latach piłkarze z siedleckich jednostek wojskowych, pod tradycyjną nazwą WKS, rozgrywali mecze towarzyskie podczas świąt państwowych, ale nie uczestniczyli w rozgrywkach ligowych. Tradycja dorocznych spotkań piłkarskich z okazji święta LWP, pomiędzy Kolejarzem (Pogonią) a drużyną służby zasadniczej z garnizonu, przetrwała w Siedlcach do połowy lat 70-tych XX wieku.

HKS Siedlce rozwiązano w lipcu 1949 roku decyzją Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP przy okazji reorganizacji siedleckich struktur związku harcerskiego. Mimo to jesienią 1949 roku siedleccy harcerze z HKS rozegrali jeszcze kilka meczów towarzyskich. Wkrótce i ZHP zostało wcielone do ZMP, miało to miejsce w 1950 roku.

W miejsce likwidowanych siedleckich klubów młodzieżowych, w 1949 roku przy Powiatowej Radzie Związków Zawodowych założono Klub Sportowy „Związkowiec”. W maju 1949 roku prezesem klubu został Czesław Czarnocki, wiceprezesami Konstanty Strukow, Ludwik Kosmal i Franciszek Osiński, skarbnikiem Żarski, gospodarzem Major, a przewodniczącym komisji wyszkolenia Ansgary Lichaczewski, członkami Dwornik i Jan Michalak. Klub miał sekcje piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i pływacką. Pod taką nazwą klub działał do 26 listopada 1950 roku.

W tym samym dniu w Warszawie odbyło się zebranie, na którym ZS Związkowiec jako spadkobierca klubów młodzieżowych został rozwiązany. Kluby miały przejść do innych zrzeszeń.

Po tej decyzji, jesienią 1950 roku Związkowiec Siedlce przekształcił się w Koło Sportowe Unia Siedlce. Pod nową nazwą drużyna byłego Związkowca rozegrała ostatnie, jesienne mecze w A klasie Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Koła Unii istniały w zakładach i spółdzielniach przemysłu chemicznego, leśnictwa i przemysłu drzewnego, poligraficznego i służby zdrowia. Unia poza prowadzeniem drużyny piłkarskiej, która została wycofana z ligowych rozgrywek jesienią 1951 r. nie prowadziła żadnej innej działalności.

9 sierpnia 1950 roku PZPN wprowadził od rundy jesiennej podział na Okręgowe Związki Piłki Nożnej terytorialnie pokrywające się z województwami, według nowego podziału administracyjnego. Zlikwidowano równocześnie autonomiczne podokręgi w Siedlcach, Przemyślu i Radomiu.

Wiosną 1950 roku w prasie pojawił się artykuł krytykujący elitarność członków zarządu. Autor zarzucał, że jego skład z roku na rok się prawie nie zmienia, broni swoich pozycji i nie ma w nim osób z awansu społecznego. Zasugerowano, że piłkarze powinni śmielej wysuwać swoich kandydatów. 1 września 1950 roku siedleckie kluby przekazane zostały do Warszawskiego OZPN, który w Siedlcach utworzył ekspozyturę, pozbawioną autonomii. Drużyny z powiatów łukowskiego, radzyńskiego i bialskopodlaskiego, które zrzeszone były w podokręgu podlaskim, zostały przeniesione do Lubelskiego OZPN.

Po reorganizacji sportu na wzór radziecki, w końcu 1952 roku, w Siedlcach istniały cztery koła i kluby sportowe: ZKS Kolejarz, KS Gwardia oraz założone po 1950 roku koła KS Spójnia i ZS Ogniwo. Wszystkie zrzeszały 641 członków. Koło ZS Spójnia powstało po 1950 roku w miejsce istniejącego od 1948 roku Spółdzielczego Koła Sportowego przy PSS Społem. Z kolei koło ZS Ogniwo powołano przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Nie odnaleziono do tej pory śladów działalności sportowej ZS Spójnia i ZS Ogniwo, poza notatkami o założeniu i udziale w posiedzeniach MKKF. Prawdopodobnie członkowie nie uprawiali sportu wyczynowo.

W połowie 1953 roku w Siedlcach funkcjonowały tylko dwa koła: ZKS Kolejarz i KS Gwardia, liczące razem 410 członków. Między czerwcem a wrześniem 1953 roku powstało trzecie koło KS Kolejarz, które założył przy Ekspozyturze PKS w Siedlcach dyrektor Jan Michalak.

Plan zakładał powstanie do końca tego roku w Siedlcach pięciu kół, założenia te udało się zrealizować w pierwszych miesiącach następnego roku. Istniały wtedy: KS Kolejarz przy Parowozowni PKP, KS Kolejarz przy PKS, reanimowane KS Ogniwo przy Prezydium PRN z nowym zarządem, KS Spójnia z nowym patronem Powiatowym Zakładem Mleczarskim oraz nowe spółdzielcze Koło Start-Podlasie. W sprawozdaniu nie wymieniano KS Gwardia, które powoli wygaszało swoją działalność. Z informacji wynika, że „na rozkaz z góry jego działacze musieli przekazać sprzęt do KP MO. Sugerowano, że być może koło odbuduje działalność w sekcji bokserskiej od podstaw, „ale to potrwa”.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: Trzos / archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;