poniedziałek, 24 czerwca 2024r.

Nowe władze Miejskiego Klubu Rugby

Zgodnie z zapisami w Statucie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Klubu Rugby. Ze względu na fakt, że zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i może w nich uczestniczyć każdy członek stowarzyszenia, Walne Zebranie było poświęcone głównie wyborom nowych władz na kolejną 2-letnią kadencję.

Krzysztof Kisieliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu skupiając się na osiągniętych wynikach sportowych i organizowanych imprezach. Następnie Jacek Wierzbicki przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, w wyniku głosowania absolutorium zostało udzielone.

Po zamknięciu listy kandydatów na Prezesa, do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przegłosowano sposób wyboru w trybie jawnym, liczba zgłoszonych kandydatów odpowiadała bowiem liczbie stanowisk do obsadzenia. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Zarząd Miejskiego Klubu Rugby w składzie: Krzysztof Kisieliński – prezes, Grzegorz Pliszka – wiceprezes i Bartosz Zagalski – skarbnik. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Jacek Wierzbicki – przewodniczący, Tomasz Barczak – wiceprzewodniczący i Andrzej Paweł Powałka – sekretarz.

Najważniejsze wnioski Walnego Zebrania to poprawa frekwencji na treningach weteranów, kontynuacja otwartych zebrań Zarządu i zacieśnianie współpracy z Miastem Siedlce.

 

źródło i foto: Jacek Wierzbicki

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;