niedziela, 3 marca 2024r.

Kolejne zawody LZS w Siedlcach – zapowiedź

W dniach 16-18.05.2014 roku w siłowni WLKS przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach zostaną rozegrane Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do lat 20 oraz Młodzieży do lat 23 w podnoszeniu ciężarów.

Będą to kolejne mistrzostwa zrzeszenia LZS w Siedlcach, w których na pomostach staną sztangiści i sztangistki. W dniach 4-6 kwietnia także w naszym mieście rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciężarów. Na pomoście wystąpiła wówczas liczna, bo aż 265-osobowa grupa zawodniczek i zawodników. Czy w mistrzostwach starszych zawodniczek i zawodników będzie podobnie?

KOMUNIKAT

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS do 20 i 23 lat w podnoszeniu ciężarów

Siedlce, 16-18.05.2014 r.

I. ORGANIZATORZY ZAWODÓW
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

II. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Mazowieckie Zrzeszenie LZS
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Urząd Gminy Siedlce, Urząd Miasta Siedlce

IV. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniach 16-18 maj 2014 r. w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 23

V. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA (AKREDYTACJA)
Siłownia WLKS ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

VI. KOSZT ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
Zakwaterowanie : Internat – 35 zł, Dom Studenta  – 45 zł.
Wyżywienie – 40 zł

VII. CEL ZAWODÓW
– Wyłonienie mistrzyń Krajowego Zrzeszenia LZS w grupie 20 i 23 lata,
– Popularyzacja podnoszenia ciężarów,
– Promocja Powiatu, Gminy Siedlce i Miasta Siedlce
– Stworzenie warunków dla współzawodnictwa i wzrostu poziomu sportowego podnoszenia ciężarów,

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS prawo startu posiadają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1994 – 1996 i 1993-1991 zostaną rozegrane w dwóch grupach wiekowych : juniorki i juniorzy do 20 lat  i młodzieżowcy K i M.

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wagowych:
Kobiety – 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, + 75 kg
Mężczyźni –56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg, +105 kg

Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję PZPC  nr 2014 rok oraz legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

Waga zawodników  – 2 godziny przed startem.

IX. PROGRAM MISTRZOSTW
16.05.2014 r. / piątek /
Godz. 16.00 – akredytacja uczestników mistrzostw , Siłownia WLKS ul. Kazimierzowska 23.
Godz. 19.00 – Konferencja Techniczna – siłownia WLKS

17.05.2014 r. / sobota /
Godz. 10.00 – 18.00 – zawody
Godz. 16.30 – Uroczyste Otwarcie Mistrzostw

18.05.2014 r.  / niedziela /
Godz. 9.00 – 15.00 Zawody

Waga zawodniczek i zawodników zgodnie z regulaminem na dwie godziny przed startem danej kategorii wagowej. Szczegółowy program zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń i ukaże się w komunikacie organizacyjnym na stronach Krajowego Zrzeszenia LZS, PZPC i „Polska Sztanga”, pełna weryfikacja programu nastąpi na konferencji technicznej w dniu 06.05.2014r.

X. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Zgłoszenia pisemne w terminie do 06.05.2014r. fax. 25 633 95 08 lub elektronicznie na adres: wlksi@wp.pl

Zgłoszenia imienne wg wzoru:

L.p     Nazwisko i Imię     Kat.wagowa     Rok.ur.     Wynik     Klub     Województwo

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 06.05.2014 r.

XI . ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Rezerwacji wyżywienia i noclegów należy dokonać na druku /załącznik nr 1 /

Wypełnioną „kartę rezerwacji” należy przesłać do organizatora wraz ze zgłoszeniem zawodniczki/ka do udziału w zawodach do dnia 06.05.2014 r.

Prosimy również o podanie danych płatnika do faktury, co pozwoli przyśpieszyć i usprawnić akredytację.

Ilość miejsc jest ograniczona decyduje kolejność składania zamówień na noclegi i wyżywienie.

XII. NAGRODY
Indywidualnie za miejsca 1-3 w każdej kategorii wagowej zawodniczki/cy otrzymają medale oraz dyplomy za miejsca 1-6.

Województwa i Kluby za miejsca I – III w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

W przypadku pozyskania sponsorów bezpośredni organizator ufunduje dodatkowe nagrody o czym poinformuje na konferencji technicznej.

Punktacja zespołowa wg klucza: I- 9 pkt., II- 7 pkt., III- 6 pkt., IV-VIII- 1 pkt.

Punkty zdobyte przez zawodników we wszystkich grupach wiekowych zaliczone będą do współzawodnictwa klubów Zrzeszenia LZS 2014.

XIII. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA
Obsługę sędziowska zabezpiecza PZPC Warszawa i  MOZPC Warszawa .

XIV. FINANSOWANIE
Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy.

Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zawodniczek i  zawodników oraz osób towarzyszących, pokrywają jednostki delegujące zgodnie z zamówieniem.

Za zamówione i nie wykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie będą obciążane jednostki zamawiające.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.

 

źródło: własne / PZPC; foto: Maciej Sztajnert

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;