wtorek, 16 lipca 2024r.

Ponownie zaufano Wielogórskiemu

6 listopada 2016 roku w Siedlcach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Okręg mazowiecki, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego reprezentowało 57 delegatów. Otwarcia obrad dokonał prezes MOZPC Zygmunt Wielogórski, który serdecznie przywitał wiceprezesa PZPC ds. organizacyjnych Mariusza Jędrę, byłego prezesa PZPC Szymona Kołeckiego oraz mistrza olimpijskiego z Monachium (1972) Zygmunta Smalcerza.

W pierwszej części obrad, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz. Na 57 uprawionych do głosowania, udział wzięło 56 delegatów. Miło nam donieść, że prezesem na kadencję 2016-2020 został piastujący tę funkcje w minionej kadencji Zygmunt Wielogórski. Triumfator otrzymał 53 głosy (na 55 ważnych).

Wybrano także nowy Zarząd Mazowieckiego OZPC, w skład którego weszli – Stefan Długosz, Leszek Janiak, Janusz Krysiak, Zygmunt Klepacki, Piotr Litwin, Stanisław Wyszomirski, Janusz Krasuski, Paweł Dobracki, Mirosław Choroś, Agnieszka Trzcińska.

Wiceprezesem ds. sportowych wybrano Mirosława Chorosia, ds. organizacyjnych Stefana Długosza, ds. sędziowskich Stanisława Wyszomirskiego, sekretarzem została Agnieszka Trzcińska. W skład Komisji Rewizyjnej MOZPC weszli – Katarzyna Choroś (przewodnicząca) oraz Szczepan WaszczukZdzisław Faraś.

W drugiej części wyborów wybierano delegatów (18 mandatów z MOZPC) na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZPC w Warszawie, w dniu 17 grudnia. W pierwszej turze, pewniakami z mandatami zostali (17 delegatów): Stefan Długosz, Zygmunt Wielogórski, Janusz Krysiak, Dawid Fertykowski, Leszek Janiak, Szczepan Waszczuk, Zbigniew Ostrowski, Piotr Litwin, Katarzyna Choroś, Agnieszka Trzcińska, Marek Sachmaciński, Zdzisław Faraś, Janusz Krasuski, Mirosław Choroś, Jan Święcicki, Krzysztof Talak, Jan Rogulski. 18-tego kandydata wyłoniła dogrywka trójki delegatów: Zygmunta Klepackiego, Sławomira Kościeszy oraz Zygmunta Wasieli (wszyscy otrzymali po 29 głosów). Kościesza w powtórnym glosowaniu zrezygnował z kandydowania, 26 głosów otrzymał Zygmunt Wasiela, 23 – Zygmunt Klepacki. Tym samym osiemnastym delegatem MOZPC na krajowy zjazd wyborczy został były szef związku, Zygmunt Wasiela.

Nowo wybrany prezes mazowieckiego okręgu poinformował, że Zygmunt Wasiela został też kandydatem okręgu na stanowisko prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

 

źródło i foto: PZPC

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;