czwartek, 18 lipca 2024r.

Festiwal Sportowo-Rekreacyjny Siedleckich Szkół z okazji „Dni Siedlec”

W dniach 14-15 września na stadionie ARM w Siedlcach odbędzie się Festiwal Sportowo-Rekreacyjny Siedleckich Szkół z okazji „Dni Siedlec”.

Regulamin Siedleckiego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego  Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych – 2017

1. CEL

Celem „Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego Siedleckich Szkół” jest uczczenie obchodów „Dni Siedlec” oraz wyłonienie najbardziej usportowionej Szkoły na terenie miasta.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem Festiwalu jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach. Zawody odbędą się pod Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce

3. ZASADY UCZESTNICTWA

W festiwalu mogą brać udział:

 • Szkoły Podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły Ponadgimnazjalne

W imprezie uczestniczą reprezentacje w/w szkół, biorąc udział w konkurencjach, które wchodzą w skład festiwalu. Uczestnicy winni posiadać badania lekarskie o braku przeciwwskazań udziału.

4. KONKURENCJE I SPOSÓB ICH ROZGRYWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • dwa ognie (konkurencja dla dzieci z klas V i młodszych)

Drużyna składa się 10 osób (5 dziewczynek i 5 chłopców). Na boisku w trakcie gry przebywa 8 osób (4 dziewczynki + 4 chłopców) pozostała dwójka jest rezerwowymi. Konkurencja rozgrywana na zasadzie turnieju, szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady gry jak w lidze w „Dwa ognie”.

Uwaga! konkurencja ta była przeznaczona dla klas IV  ale ze względu na to , że festiwal rozgrywany będzie na początku września (zaraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego) do udziału dopuszcza się dzieci z klas V (czyli klasy IV ubiegłego roku szkolnego).

 • piłka koszykowa 3 osobowa dla dziew. i chł. (konkurencja dla klas VII i mł.)

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Blacktopu”.  Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • Sztafeta biegowa dla dziewcząt i chłopców kl. VII i mł. (4 x 400 m.)

Szkolę może reprezentować jedna sztafeta w kat. chłopców i jedna w kat. dziewcząt.

 • piłka nożna – chłopców kl.VII i mł.

Drużyna składa się z 8 zawodników. Na boisku przebywa 6 (5+1) pozostali są zawodnikami rezerwowymi. Zawody rozgrywane w formie turnieju. Szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

GIMNAZJA:

 • piłka koszykowa 3 osobowa dla dziew. i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Blacktopu”.  Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • piłka siatkowa 3 osobowa dla i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach turnieju piłki siatkowej „Trójek” (boiska trawiaste).  Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • Sztafeta biegowa dla dziewcząt (4 x 400m.) dla chłopców (4 x 800 m.)

Szkolę może reprezentować jedna sztafeta w kat. chłopców i jedna w kat. dziewcząt.

 • Piłka nożna – chłopców

Drużyna składa się z 8 zawodników. Na boisku przebywa 6 (5+1) pozostali są zawodnikami rezerwowymi. Zawody rozgrywane w formie turnieju. Szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE:

 • piłka nożna – chłopców

Drużyna składa się z 8 zawodników. Na boisku przebywa 6 (5+1) pozostali są zawodnikami rezerwowymi. Zawody rozgrywane w formie turnieju. Szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • piłka koszykowa 3 osobowa dla dziew. i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Blacktopu”.  Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • piłka siatkowa 3 osobowa dla i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach turnieju piłki siatkowej „Trójek” (boiska trawiaste).  Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

 • Sztafeta biegowa dla dziewcząt (4 x 400 m.) dla chłopców (4 x 800 m.)

Szkolę może reprezentować jedna sztafeta w kat. chłopców i jedna w kat. dziewcząt.

5. TERMIN I MIEJSCE

Festiwal zostanie rozegrany w n/w terminach:

 • Szkoły Podstawowe14 września 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00

Stadion ul. B. Prusa 6

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na stadionie przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach

 • Gimnazja14 września 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00

Stadion ul. B. Prusa 6

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na stadionie przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach

 • Szkoły Ponadgimnazjalne15 września 2016 r. (piątek) – godz. 10.00

Stadion ul. B. Prusa 6

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na stadionie przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (pisemne) do Festiwalu przyjmuje w terminie do dnia  20 czerwca 2017 r.
Zarząd Miejski TKKF, 08-110 Siedlce, ul. 3-go Maja 28.
Druk zgłoszenia w załączeniu.

7. ZASADY PUNKTACJI

Festiwal prowadzony będzie tylko w klasyfikacji drużynowej dla poszczególnych  grupy szkół. Na ogólną punktację każdej szkoły złożą się punkty uzyskane za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach.

Zasady punktacji (dotyczą wszystkich konkurencji):
I m.                  – 20 pkt.
II m.                 – 15 pkt.
III m.                – 12 pkt.
IV m.               – 10 pkt.
V m.                –   8 pkt.
VI m.               –   7 pkt.
VII m.              –   6 pkt.
VIII m. i niżej  po – 5 pkt.

Jeżeli w konkurencji drużyny  powyżej miejsca VIII uplasują się na takich samych pozycjach (np. 3/4, 5/6, ) punkty z tych miejsc są sumowane i dzielone na drużyny.

O miejscu w ogólnej punktacji decyduje większa ilość punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku równej ilości punktów decydujące znaczenia mają wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach (ilość I m., II m. itd.).

8. NAGRODY

 • Nagrody indywidualne – zwycięzcy poszczególnych konkurencji.
 • Nagrody drużynowe:
 • nagrody w postaci sprzętu sportowego otrzymują trzy pierwsze szkoły w ogólnej punktacji
 • puchary otrzymują szkoły za zajęcie miejsc I – III

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu decydują wyłącznie organizatorzy.
O sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu decydują wyłącznie organizatorzy.

 

źródło: TKKF; foto: podlasie24.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;