sobota, 15 czerwca 2024r.

O zagrożeniach czyhających na młodzież

14 września odbyła się konferencja będąca częścią kampanii Widzę – rozmawiam – reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. Udział w niej wzięło około 200 osób.

Nad kampanią patronat objął Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce. Jej organizatorami były: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II, Internacional Police Association Region Siedlce oraz Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Sama kampania skierowana jest przede wszystkim do uczniów siedleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Natomiast konferencja adresowana była do dorosłych. I tym razem do spotkania z nauczycielami, rodzicami, osobami pracującymi na co dzień z młodymi ludźmi i ich rodzinami zostali zaproszeni ciekawi prelegenci, którzy dzielili się swoją wiedzą na ważne i aktualne tematy, pokazujący zebranym z różnych perspektyw z jakimi groźnymi zjawiskami spotykają się młodzi ludzie i na co trzeba być szczególnie uczulonym.

Ilość serduszek i reakcji – współczesne być albo nie być nastolatka

Jak internetowe wzorce dotyczące wyglądu wpływają na młodych ludzi i prezentowanie się przez nich w sieci mówił Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Przywołał m.in. badania przeprowadzone wśród nastolatków, przywołał ich opinie na ten temat. Jakich wzorów szukają młodzi, obserwując influencerów? Jak przekłada się śledzenie materiałów zamieszczanych przez nich w sieciach społecznościowych na zachowanie i wygląd młodych? Dlaczego ostatnio coraz głośniej o kampanii ciałopozytywność? Jak dopasowywanie się do ideału internetowego wpływa na psychikę? To tylko niektóre kwestie poruszane w czasie spotkania.

Smutek i chandra czy depresja?

O trudnych emocjach młodych ludzi i właściwych sposobach reakcji dorosłych mówiła dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Odniosła się również do skutków izolacji i pandemii, które dotknęły młodych ludzi na całym świecie. 1,5 miliarda dzieci na świecie musiało przejść na edukację zdalną, zostało uwięzionych w domach, zmuszonych do zmiany organizacji i rytmu dnia. Z raportu UNICEF-u sporządzonego na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w 38 krajach jesienią 2020 r. wynika, że pogorszeniu uległ stan psychiczny dzieci, zdrowie fizyczne i kondycja organizmu oraz kompetencje szkolne i społeczne. Pogłębiły się również istniejące wcześniej nierówności. Dane alarmują. Młodym Polakom trzeba poświęcić więcej uwagi i troski. Polsce przypadło 31 miejsce w badaniach. Dzieci polskie należą do najmniej szczęśliwych w Europie. W badaniach dotyczących kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania przyjaźni) zajęły 35 miejsce, gorzej wypadły tylko dzieci z Japonii, Chile oraz Islandii. Nic dziwnego, że w czasie spotkania zebrani zastanawiali się jakie ma to przełożenie na emocje młodych ludzi? Jak rozpoznać, kiedy dziecko przekracza linię smutku i wchodzi w depresję? Jak mogą i powinni w takiej sytuacji zareagować dorośli – rodzice i nauczyciele? Jak wspierać młodych?

Bezpieczna rodzina – bezpieczny dom – bezpieczne dzieci

Pełnomocnik prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień dr Katarzyna Marciniak-Paprocka zwracała uwagę na ważne aspekty funkcjonowania rodziny.

Przedstawiła sytuacje, w których dziecko może mieć zaburzone poczucie bezpieczeństwa związane z fizycznym lub psychicznym brakiem rodzica, poczuciem sprawienia zawodu rodzicom, nadmiarem pracy, trudnościami szkolnymi czy uzależnieniami lub przemocą w rodzinie. Omówiła różne modele rodzin i ich wpływ na uzależnienie dzieci. Wskazała jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom i gdzie w Siedlcach można uzyskać pomoc.

O rzeczywistości oczami młodych

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do spojrzenia na problemy młodych oczami młodych. Obejrzeli nagrodzone w czerwcu Złotym Wyróżnieniem prace – efekt konkursu Terapia teatrem. Pozwól sobie pomóc – teledysk przygotowany przez Igę Daniluk, Alicję Drzewiecką i Krzysztofa Drzewieckiego (SP nr 11 w Siedlcach) – zachęcał do przezwyciężania trudności i kończył się przesłaniem: „Walcz o siebie, bo warto”.

Porcelanowa dusza to z kolei projekt uczennic z ZSP nr 3 w Siedlcach z grupy po-Mimo-wszystko. Julia Kaczor, Oliwia Jaroszczyk, Kamila Dołęga, Sandra Niedziałek w pełnym emocji przekazie odnosiły się do tematu choroby, pustki, izolacji, niezrozumienia i trosk oraz przezwyciężania ich przez młodych ludzi.

Aktywnie – bezpiecznie

O propozycjach aktywności w ramach kampanii – planowanych debatach „Mam wpływ na bezpieczeństwo! ”, warsztatach dla dzieci klas I-III „Profilaktyka pod chmurką” na temat „Jak wyrwać dzieci z życia online do życia offline?” oraz „Jak reagować na zagrożenia w świecie realnym i wirtualnym?”, warsztatach dla młodzieży szkół średnich o uzależnieniach jako chorobie układu motywacyjnego, budowaniu i wzmacnianiu odporności psychicznej, odpowiedzialności prawnej, konkursie plastycznym dla klas I-IV „Mój sposób na bezpieczeństwo” oraz konkursie na scenkę profilaktyczną dla uczniów klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych Terapia teatrem – mówiła Monika Mikołajczyk, przedstawicielka organizatorów.

Patronat medialny nad kampanią sprawował portal „SportSiedlce.pl”.

 

źródło i foto: organizatorzy

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;