poniedziałek, 4 marca 2024r.

TKKF – propagator masowych form rekreacyjno-sportowych cz. I

Po likwidacji po 1956 roku zrzeszeń sportowych w polskiej kulturze fizycznej pojawił się proces wyodrębniania organizacji społecznych zajmujących się wyłącznie propagowaniem masowych form rekreacyjno-sportowych wśród młodzieży i dorosłych. 3 maja 1957 roku powołane zostało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Jako jedno z pierwszych w ówczesnym województwie warszawskim i kraju 20 grudnia 1957 roku powstało Ognisko TKKF Relaks w Siedlcach. Inicjatorami utworzenia byli Stanisław Paczkowski i Maria Żybura.

Początkowo Relaks był jedynym w mieście ogniskiem, które skupiało przede wszystkim pracowników siedleckich zakładów pracy. Zajmowało się prowadzeniem zespołów ćwiczebnych, organizacją festynów i imprez rekreacyjnych dla swoich członków, a także o charakterze otwartym. W ognisku działał zespół gimnastyki kobiet, tenisa stołowego, kometki, tenisa ziemnego, siatkówki, a także szkółka łyżwiarska i pływania dla dzieci i dorosłych. To w Relaksie powstał pomysł na akcję „Sport w rodzinie”. W jej ramach organizowano rodzinne pikniki, wyjazdy na narty, kilkupokoleniowe turnieje siatkarskie. W 1963 roku w ognisku było 10 zespołów, a ćwiczyło w nich około 160 osób. Na Wojewódzkim Zlocie Ognisk w Jabłonnej, który odbył się w 1962 roku Relaks w klasyfikacji generalnej zajął pierwsze miejsce. Dziesięć lat później w ognisku było 81 członków, w tym 40 kobiet, a w pięciu zespołach ćwiczyło prawie 100 osób.

Pierwsze zakładowe ogniska TKKF powstały w Siedlcach w 1962 roku. W Zakładach Drobiarsko-Jajczarskich i Szpitalu Miejskim w pierwszym okresie było mało członków, a i działalność szerzej się nie rozwinęła.

W 1970 roku były tylko dwa ogniska, przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego Karo i PKP. Pozostałe zakłady pracy i instytucje niestety nie przejawiały aktywności w tym zakresie. Efektem była krytyka ówczesnej egzekutywy PZPR. Być może wpłynęła ona na to, że zaktywizowały się ogniska przy Karo i przy PKP, a działalność rozpoczęły nowe: Ognisko Żubr przy Związku Zawodowym Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, Ognisko przy Spółdzielni Pracy Miś i największe z sześcioma sekcjami Ognisko Budowlani przy Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego.

Wiosną 1972 roku działacze Relaksu i ognisk zakładowym, po 15 latach podległości pod Zarząd Wojewódzki TKKF w Warszawie powołali Zarząd Powiatowy TKKF w Siedlcach. Już w pierwszym roku działalności zorganizowano dziewięć imprez sportowych, pięć rekreacyjnych i trzy kulturalno-rozrywkowe. Zarząd wprowadził do programu działania miejskie turnieje rekreacyjne i rozgrywki lig międzyzakładowych w siatkówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, szachach i warcabach. W kolejnych latach współzawodnictwo zostało poszerzone o inne dyscypliny.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;