wtorek, 23 kwietnia 2024r.

Sport w siedleckim środowisku żydowskim cz. II

Intensywny rozwój sportu żydowskiego w Siedlce miał miejsce już w latach dwudziestych ubiegłego wielu. Powstało kilkadziesiąt stowarzyszeń i klubów, a dyscypliną dominującą była piłka nożna.

W 1926 roku powstał klub z drużyną piłkarską o nazwie Hakoah (w jęz. hebrajskim Siła), który w jednym z pierwszych meczów przegrał z Gwardią Siedlce 1:8. W latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku w miejskich i ligowych rozgrywkach brał udział również drużyna Kraft Siedlce, jednak po kryzysie organizacyjnym w 1931 r. i rozpoczęciem sezonu Lubelski OZPN wykreślił Kraft z listy drużyn, które miały grać w C klasie.

Od 1926 roku aktywność w życiu sportowym miasta przejawiała organizacja skautowska Haszomer Hacair (Młody Pionier). Była w niej drużyna piłkarska oraz sekcja lekkoatletyczna, która nie mogła rozwinąć szerokiej działalność z powodu braku instruktorów. W jej strukturze powstał Żydowski Robotniczy Klub Sportowy Hapoel (Robotnik), od 1 września 1933 roku stał się samodzielnym klubem sportowym z sekcją kulturalną i liczył około 150 członków. W zarządzie znajdowali się: Benjamin Czarny, Mojżesz Zylberman i Srul Góra.

W 1926 roku Icek Zalesztejn, Jakub Goldman i Zygmunt Zyskind założyli Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Strzała” Siedlce z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44. W strukturach znajdowała się drużyna piłkarska. Po połowaniu policja poinformowała starostę, że członkowie Strzały sympatyzują z ruchem komunistycznym. Na początku 1927 roku prezes Jankl Angielczyk i Albert Konopny zostali aresztowani, a starosta w sprawozdaniu wysłanym do wojewody uznał klub za komunistyczny, który odmówił rejestracji.

W 1927 roku komórka Komunistycznego Związku Młodziezy Polskiej utworzyłą Żydowski Robotniczy Klub Sportowy Żar z siedzibą przy ul. Mylnej 4. W listopadzie 1927 roku policja poinformowała starostę, że założycielami są komuniści, a ten wystąpił o odmowę rejestracji. Klub nie został zalegalizowany, a założycieli spotkały represje karne.

W maju 1931 roku w Siedlcach w środowisku mniejszości żydowskiej powstał Kobiety Klub Sportowy Ewa, który należał do Zrzeszenia Żydowskich Kobiecych Stowarzyszeń Sportowych. Początkowo przewodniczącą była Ciwa Zaksztejnówna, a sekretarzem Rapportówna. Po walnym zebraniu członków w 1933 roku przewodniczącą została Hela Tabakmanowa, wiceprzewodniczącą Zaksztejnówna i Jenta Włodawska, w skład zarządu weszły także Cukrówna i Malinówna.

W klubie były trzy sekcje: gimnastyczna, lekkoatletyczna i ping-pongowa, a także zaproponowano wprowadzenie sekcji gier sportowych.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;