poniedziałek, 27 maja 2024r.

Początki wychowania fizycznego w Siedlcach cz. III

Na początku XX wieku na terenie Królestwa Polskiego, w tym w Siedlcach nastąpiło wyraźne ożywienie życia sportowego, założono wiele klubów i organizacji sportowych.

W Siedlcach powstało wtedy gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a szybki rozwój organizacji sprawił, że pod koniec stycznia 1906 roku powstała Komisja Organizacyjna z prezesem Lucjanem Kobyłeckim, a jej zadaniem było skupienie wszystkich gniazd z Królestwa w jednej organizacji. 29 lipca 1906 roku odbyło się zebranie, na którym wybrano 18-osobowy Wydział Główny Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokół, a prezesem został Kobyłecki. Sokół miał za zadanie popularyzować edukację prozdrowotną, wychowanie fizyczne i sport, szczególnie gimnastykę wychowawczą powiązaną z grami sportowymi, lekką atletyką, zabawami ruchowymi i ćwiczeniami wojskowymi.

Gniazdo Sokoła powołano w Siedlcach 5 sierpnia 1906 roku. Prezesem został Marian Kiełczewski, a w skład zarządu weszli m.in. Juliusz Ambroziewicz, Jan Dworczyński, Andrzej Dyżewski, Jan Hubert, Mieczysław Karyszkowski, Władysław Mleczko, Jan Rudnicki, Karol Sikorski, Mieczysław Tomaszewski, Klemens Ruszkowski, Józef Pszczółkowski i Adam Wielowiejski. Gniazdo siedleckie i gniazdo w Lublinie powołały okręg lubelski PTG Sokół.Gniazdo w Mińsku Mazowieckim przypisano do okręgu warszawskiego. 1 września 1906 roku władze carskie zawiesiły ich działalność na czas trwania stanu wojennego na obszarze Królestwa. O dalszej działalności siedleckiego gniazda dotychczas nie odnaleziono żadnych informacji.

W 1909 roku zarejestrowano Towarzystwo Wielocypedów, które upowszechniało na terenie guberni sport rowerowy. Siedleckie Towarzystwo Cyklistów (STC) rozpoczęło działalność 1 marca 1910 roku, jej prezesem został Leon Makowski, a do zarządu weszli Miłobędzki i Skrocki. 15 maja 1910 roku otwarto i poświęcono na tzw. Leonowie cyklodrom, wybudowany na wzór warszawskich Dynasów. Tor kolarski powstał na działce przy ul. Nadkolejowej (obecnie Kolejowa), dzierżawionej za 360 rubli na rok przez L. Makowskiego. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 tys. rubli i pochodził ze składek członków, dochodów z urządzanych zabaw i pomocy WTC.

15 maja 1910 roku na urządzonym torze zorganizowano pierwsze wyścigi. W kolejnych latach kilka razy do roku odbywały się kolarskie zawody torowe z udziałem zawodników z Łodzi, Kalisza, Warszawy, Brześcia i Petersburga. Podczas jednych zawodów odbywało się nawet kilkanaście wyścigów na rowerach i motorach. Dla przykładu, 3 lipca 1910 roku odbyło się trzynaście wyścigów: na pięć okrążeń, wyścig turystów, wyścig zachęty, amerykański, gościnny, członkowski, dwóch obozów, wyścig pocieszenia, był także wyścig po rekord na czas z prowadzeniem motorzysty.

STC organizowało także turnieje kręglowe, popularny był cykl z udziałem 16 członków towarzystwa. Działalność towarzystwa miała wpływ na rozwój sąsiednich miast. Siedleckie Towarzystwo Cyklistów prowadziło działalność do rozwiązania się w lutym 1914 roku, a powodem likwidacji było malejące zainteresowanie działalnością STC ze strony mieszkańców miasta. W 1911 roku w STC doszło do rozłamu. Część byłych członków konsulatu WTC i zarządu SC wystąpiła z towarzystwa i wróciła do działalności w konsulacie. Na stanowisko konsula WTC na rok 1911 został zatwierdzony dr Hilary Ostrowski. Konsulat w Siedlcach działał prawdopodobnie do wybuchu I wojny światowej.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;