poniedziałek, 27 maja 2024r.

Początki Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego cz. I

Zainteresowanie sportem i kulturą fizyczną w odrodzonej Rzeczpospolitej wzrastało wraz z rozwojem Siedlec. Skutkiem było powstawanie lokalnych organizacji zarządzających wychowaniem fizycznym, sportem, a także przysposobieniem wojskowym.

W 1924 roku powołano w Siedlcach Powiatową Radę Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Z inicjatywy delegatów m.in. z Siedlec, Łukowa, Baranowicz, Nieświeża i Bielska (Podlaskiego) uchwalono statut i powołano w Brześciu Okręgową Radę WF i PW. która w Okręgu Korpusu IX zainicjowała szkolenia z zakresu przysposobienia wojskowego, wspierała sport szkolny i miejski, organizując od 1925 roku święta wf i pw. Była także inicjatorem budowy stadionu dywizyjnego. Zdobywaniem rad było również zdobywanie funduszy na działalność i budowę obiektów sportowych.

Na szczeblu powiatów, po 1927 roku, powołano terenowe komitety wychowania fizycznego. W jego skład na szczeblu miasta grodzkiego (powiatu) wchodziło do 20 osób, w tym starosta (prezydent miasta), komendant garnizonu, inspektor szkolny, lekarz powiatowy, przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz osoby powołane przez komitet.

Zadaniem komitetów było, m.in. pozyskiwanie terenów i urządzanie boisk sportowych, zaopatrywanie klubów i szkół w przybory, przyrządy la dorosłych i dzieci, organizowanie lokalnych zawodów sportowych (doroczne święta wf i pw), współpraca z lokalnymi władzami różnych szczebli.

13 czerwca 1928 roku w Lublinie odbyło się wojewódzkie zebranie sekretarzy miejskich i powiatowych komitetów. Siedlce reprezentował por. Aleksander Makohoński. W 1928 roku w składzie Komitetu PW i WF w Siedlcach byli: starosta Z. Maćkowski, prezydent Ignacy Kubecki, przewodniczący rady miejskiej Aleksander Feist, dowódca 22 pp płk. Kazimierz Hozer, komendant rejonu PW 9. DP ppłk Wroczyński, komendant powiatowy PW przy 22 pp por. Aleksander Makohoński, wiceprezydent Sławomir Łaguna, inspektor szkolny Nowak, lekarze dr Wąsowski i dr Eugeniusz Wiszniewski.

W 1929 roku w województwie lubelskim przeprowadzono reorganizację, powołano 18 powiatowych (m.in. w Siedlcach) oraz dwa komitety powiatowe (Lublin i Siedlce). Od 1930 roku Powiatowym Komitetem WF i PW w Siedlcach kierował starosta Stanisław Guliński, a miejskim prezydent Sławomir Łaguna.

Komitety wraz ze szkołami, inspektoratem szkolnym, organizacjami społecznymi i jednostkami wojskowymi organizowały cyklicznie Święta Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego, Święta Sportu Szkolnego oraz imprezy okolicznościowe i rocznicowe z elementami sportami masowego, w których uczestniczyła młodzież siedleckich szkół. Rozgrywano zawody lekkoatletyczne i wyścigi kolarskie, urządzano pokazy gimnastyczne oraz mecze hazeny (odmiana piłki ręcznej), siatkówki i koszykówki. W 1934 roku święto WF i PW odbyło się pod hasłem „Szukamy olimpijczyka”. Najwartościowszy wynik w lekkoatletyce uzyskał Roman Zaręba, który przebiegł 100 m w 11,4 sek. Podczas święta rozegrano także bieg kolarski na 10 km (wygrał Radzikowski), turnieje siatkówki i hazeny oraz zawody strzeleckie. Od drugiej połowy lat 30-tych. Święto stało się imprezą obwodową. W 1937 roku uczestniczyli w nim reprezentanci hufców szkolnych PW, Związku Strzeleckiego, Pocztowego PW, ZHP oraz organizacji przysposobienia kobiet z całego obwodu: z Siedlec, powiatu siedleckiego, Radzynia Podlaskiego, Łukowa i Mrozów.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: picryl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;