poniedziałek, 27 maja 2024r.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. I

Od 1944 roku w Siedlcach działały miejskie, powiatowe, rejonowe i wojewódzkie ogniwa organizacji, które zajmowały się propagowaniem wychowania fizycznego, sportu szkolnego, rekreacji, sportu niepełnosprawnych i turystyki. Do prowadzenia współzawodnictwa w sporcie wyczynowym były powoływane podokręgi okręgi polskich związków sportowych.

19 kwietnia 1945 roku w Siedlcach powstała pierwsza po wojnie struktura administracyjna w sporcie, nawiązująca do przedwojennych tradycji. Podczas zwołanej Konferencji Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego powołano Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, którego przewodniczącym został wicestarosta Witold Kołodziejczyk, utworzono także komisje: społeczno-wychowawczą, finansowo-gospodarczą, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i rewizyjną. Organem wykonawczym był, podlegający pod starostę Powiatowy Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, a jego kierownikiem został Franciszek Skibiński. Z kolei Marian Prokurat objął stanowisko referenta w biurze zarządu miasta. W 1946 roku referat został przekształcony w Powiatowy Urząd WF i PW, a komitet nadzorujący w Powiatową Radę WF i PW.

W 1948 roku w miejsce Powiatowego Urzędu WF i PW powołano Powiatowy Inspektorat Kultury Fizycznej. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i szkolnictwa ora istniejące na terenie powiatu partie polityczne, organizacje młodzieżowe, lokalne struktury sportowe (kluby, Podlaski Autonomiczny Podokręg Piłki Nożnej). Byli oni organizatorami miejskich imprez, np. Święta Sportu dla młodzieży szkolnej, rozgrywek piłkarskich o Puchar Prezydenta, Biegów Narodowych. Urząd wspierał również wojsko w organizacji wydarzeń, np. zawody dywizyjne w kilku dyscyplinach (boks, lekkoatletyka, koszykówka, gimnastyka, siatkówka, piłka nożna).

Do zadań inspektoratu należała także odbudowa zniszczonych obiektów sportowych (m.in. stadion i basen w Siedlcach), budowa nowych (boiska wiejskie na terenie powiatu), a także kształcenie nowych kadr na kursach z zakresu wf.

Po powołaniu PO „Służba Polsce” PIKF w Siedlcach poświęcał dużo uwagi funkcjonowaniu hufców tej organizacji. W 1948 roku w mieście było ich osiem i cztery żeńskie (723 chłopców i 431 dziewcząt). Wspierano także gminne hufce Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego.

W kwietniu 1948 roku inspektorat ogłosił akcję „Boisko w każdej gminie”. Mieścił się on przy ul. Sienkiewicza. Wśród cywilnych pracowników inspektoratu byli znani w środowisku sportowym miasta Leonard Czapiński i Maria Żybura.

W marcu 1950 roku w miejsce PIKF powołano Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej. Podczas narady członków uznano, że stadion należy przekazać w administrację kołom i klubom z terenu miasta. Komitet kontrolował , realizował i planował wszystkie zadania związane z kulturą fizyczną. W połowie lutego 1951 roku na naradzie PKKF omówiono kwestie sportu wyczynowego i utworzono sekcje w poszczególnych dyscyplinach, m.in. sekcję piłki nożnej, która prowadziła powiatową ligę, klasę D. Przy braku działaczy łączono dwie lub trzy dyscypliny w jedną sekcję , np. tenisa stołowego i ziemnego lub narciarstwa i łyżwiarstwa.

W 1950 roku w Siedlcach odbyło się kilkanaście imprez masowych. Kalendarz obejmował, m.in. Biegi Narodowe, trójbój lekkoatletyczny, zawody w siatkówce i koszykówce, Święto Kultury Fizycznej, gminne i powiatowe zawody pływackie, wyścigi kolarskie, marsze jesienne. Przy współpracy z Podlaskim Autonomicznym Podokręgiem Piłki Nożnej, PKKF nadzorował organizację i przebieg na terenie powiatu eliminacji piłkarskiego Pucharu Polsk i jubileuszowego turnieju miast. Mimo trudności inspektorat i komitet wypracował stałe formy popularyzacji sportu wśród mieszkańców. Jednak po kilkunastu miesiącach zaczęto zauważać, że sport masowy i wyczynowy podporządkowano polityce i akcjom propagandowym, a co za tym idzie rozpoczął się powolny regres tej dziedziny. Władze Siedlec próbowały odwrócić ten trend, tworząc w 1952 roku Miejski Komitet Kultury Fizycznej, przejmując na terenie miasta zadania od PKKF. Kalendarz imprez miejskich i powiatowych w kolejnych latach był podobny do kalendarzy z lat poprzednich. W 1952 roku koła i komitet zorganizowały na terenie Siedlec 49 imprez, w których brało udział 5317 zawodników. Najwyższą rangę miały Wojewódzkie Święto Kultury Fizycznej, lokalny Mały Wyścig Pokoju, Wojewódzkie Mistrzostwa Strzeleckie i Wojewódzkie Mistrzostwa Pływackie. W następnym roku zorganizowano także 49 imprez z udziałem 6329 zawodników, a rywalizację oglądało 65 tys. widzów. Odbyły się igrzyska zimowe, harcerskie, okręgowa spartakiada szkół, a także turnieje bokserskie, strzeleckie i wyścig kolarski. W 1953 roku było 77 imprez, w tym 21 o randze wojewódzkiej, startowało 8300 zawodników, a zawody oglądało 100 tys. widzów.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;