środa, 19 czerwca 2024r.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. II

W 1952 roku zadania Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej na terenie Siedlec przejął Miejski Komitet Kultury Fizycznej, który stał się organizatorem wielu imprez ponadpowiatowych. Z racji posiadania najlepszego w województwie basenu Siedlce pięć razy były gospodarzem Mistrzostw Województwa Warszawskiego w pływaniu. Z kolei na strzelnicy, znajdującej się za stadionem gimnazjalnym kilkakrotnie odbyły się podobnej rangi zawody w strzelaniu.

Szczególnym wydarzeniem był zlokalizowanie 25 czerwca 1955 roku w Siedlcach mety drugiego etapu V Kolarskiego Wyścigu Pokoju Dookoła Mazowsza. Przed finiszem rozegrano mecz piłkarski Kolejarz Siedlce – Kolejarz Pruszków, a czołówkę kolarzy walczących o zwycięstwo na stadion wprowadziła sztafeta motocyklistów.

Organizowanym imprezom nadawano duży charakter propagandowy, dużo większy niż w latach powojennych. Szczególnie dało się to zauważyć podczas zorganizowanego od 30 do 31 lipca 1955 roku festynu sportowo-kulturalnego z okazji V odbywającego się w Warszawie Światowego Festiwalu Młodzieży. Z przejścia granicznego w Terespolu przyjechała delegacja młodzieży z ZSRR, a z Warszawy festiwalowa grupa z krajów zachodnich. Obie grupy witały i wprowadzały na stadion kolumny siedleckich motocyklistów. Zawodom towarzyszyły występy artystów scen warszawskich i wieczorna zabawa ludowa pod gołym niebem.

Sport masowy i wyczynowy został włączony do Narodowych Planów Gospodarczych, a działalność Powiatowego i Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej objęto szczegółową sprawozdawczością. Liczba LZS miała wzrosnąć z 30 do 40 zespołów z 2250 członkami, liczba kół sportowych w zakładach z jednego do trzech, a liczba ich członków ze 150 do 470, natomiast kluby sportowe miały zwiększyć liczbę członków ze 130 do 200.

Dużą wagę przywiązywano do zdobywania odznak SPO i BSPO. Normy odznaki wypełniło 2360 osób, w tym 860 kobiet. Na początku lipca 1955 roku Rada Powiatowa LZS w Siedlcach zameldowała o wykonaniu rocznego planu (101 proc.) zdobywania odznak sportowych, zaś w ciągu pół roku podlegające radzie LZS-y zwiększyły liczbę członków o 100 proc.

Akcję zdobywania odznak prowadził również MKKF. W 1952 roku członkowie kół sportowych z terenu Siedlec zdobyli 120 odznak SPO, co było wykonaniem planu o 114 proc. W kolejnych latach komitet nasilił akcję zdobywania odznak, do której włączono również szkoły. System zdobywania odznak doprowadził do dziwacznych sytuacji, obowiązujących w rozgrywkach piłkarskich w latach 1951-54. Społeczni inspektorzy sekcji piłkarskich w woj. warszawskim, którzy prowadzili i nadzorowali rozgrywki klas II, III i IV, kontrolowali czy drużyny grające w ligach powiatowych zgłaszają do rozgrywek pucharowych drużyny rezerwowe i czy wystawiają tylko tych piłkarzy, którzy uzyskali przynajmniej siedem norm na odznakę SPO. Drużyny z wyższej klasy (wojewódzkiej) oraz mistrzowie powiatu mogły być dopuszczone do rozgrywek pod warunkiem, że wszyscy piłarze posiadali zdobyte w 100 proc. odznaki SPO. Krytykowany regulamin SPO został zmieniony dopiero w 1955 roku wyprowadzono m.in. dobrowolność w zdobywaniu odznak.

Od marca 1949 roku przy Powiatowym Związku Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w Siedlcach powołana została Powiatowa Rada Sportu Wiejskiego, której przewodniczącym został Ignaciuk. Początkowo była mało aktywna, od 1950 roku ogłosiła plan założenia do końca roku na terenie powiatu siedleckiego 25 LZS-ów, przynajmniej jeden w każdej gminie. Jako pierwsze pod koniec 1949 roku powstały LZS-y w Wiśniewie, Starej Wsi i Krzymoszach. W październiku 1950 w powiecie istniało ich 30. Najaktywniejsze, które miały drużyny piłkarzy, siatkarzy oraz lekkoatletów to: LZS Błyskawica Grabianów, LZS Wiśniew, LZS Ujrzanów, LZS Błysk Mrozy i przyszkolny LZS Stara Wieś. Od 1950 roku Powiatowa Rada i następnie od 1952 roku Rada Powiatowa LZS, którą kierował Piotr Gut, organizowały na siedleckim stadionie i na terenie powiatu imprezy, które były ujęte w centralnym kalendarzu m.in. rajd kolarski młodzieży wiejskiej.
Prezydent Siedlec i Zarząd Miejski, początkowo zajmowali się sprawami sportu tylko w kontekście odbudowy zniszczonych obiektów. Wspierając finansowo organizację wybranych imprez sportowych i turystycznych na terenie miasta, zarząd wydatkowane kwoty potrącał z subwencji przeznaczonych na działalność organizacji młodzieżowych.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;