poniedziałek, 24 czerwca 2024r.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. VI

Samodzielna Wojewódzka Federacja Sportu powstała 22 czerwca 1975 roku po przekształceniu delegatury WFS podczas zebrania delegatów klubów.

Tymczasowym prezesem zarządu został Henryk Augustyniak. Później byli nimi kolejno: Waldemar Anusiewicz, Jan Hawrylewicz i Jerzy Matwiejczuk (jako prezes urzędujący).

Po 10 latach działalności WFS zrzeszała 22 największe kluby wielosekcyjne, w których było 78 sekcji i 4,5 tys. sportowców. W 1987 roku o federacji nadal należały 22 kluby, w których pod opieką 34 trenerów i 58 instruktorów trenowało 2672 sportowców. W tym sam roku federacja zorganizowała 76 imprez rangi wojewódzkiej.

Członkami WFS były terenowe ogniwa polskich związków sportowych. Od 1976 roku w Siedlcach powstały Okręgowe Związki: piłki nożnej, lekkiej atletyki, siatkówki, koszykówki, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, rugby, brydża sportowego, szachowy, kolarski i zapaśniczy.

Najszerszą działalność prowadził, zrzeszający najwięcej sekcji klubowych Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który został utworzony 6 lipca 1976 roku. Stało się tak po decyzji PZPN o przekształceniu dotychczasowych terenowych delegatur okręgów w nowych miastach wojewódzkich w samodzielne okręgi. Wcześniej warszawscy działacze sugerowali utworzenie wspólnego okręgu radomsko-siedleckiego z siedzibą w Radomiu. Pomysł zarzucono po proteście siedleckiego środowiska, wskazującego na kłopoty komunikacyjne z Radomiem. Prezesem zarządu OZPN został Roman Łukasik z Siedlec, wiceprezesami Konrad Szabuniewicz z Siedlec i Jan Biegajło z Białej Podlaskiej. Powołano także Wydział Gier i Ewidencji, Wydział Dyscypliny i Wychowania, Wydział Sędziowski i Komisję Rewizyjną.

Przez pierwszy sezon okręg obejmował swoim zasięgiem także województwo bialskopodlaskie. W trakcie reorganizacji warszawski OZPN przekazał latem 1976 roku do OZPN Siedlce 21 klubów (z dawnych powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, garwolińskiego, sokołowskiego i mińskiego). Z lubelskiego OZPN przeniesiono również 21 klubów (z powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego). Przed sezonem 1978-79 siedlecki okręg opuściły kluby zrzeszone w założonym 29 grudnia 1976 roku OZPN w Białej Podlaskiej, który utworzył własne rozgrywki.

Staraniem lokalnych działaczy piłkarskich oraz dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1 września 1983 roku OZPN w Siedlcach odłączył się od WFS, uzyskał osobowość prawną i rozpoczął samodzielną działalność „w zakresie piłki nożnej na terenie województwa siedleckiego”.

Okręg prowadził rozgrywki seniorów od klasy C do ligi międzyokręgowej oraz juniorów i trampkarzy drużyn młodzieżowych. W 1980 roku zrzeszał ponad 40 klubów (około 100 drużyn, blisko 2 tys. zawodników), które borykały się z zapewnieniem kadr instruktorskich i trenerskich na odpowiednim poziomie. W kilkunastu największych klubach regionu pracowało 7 trenerów i 27 instruktorów, pozostałe drużyny szkolili piłkarze bez uprawnień. Brakowało sędziów, mimo że dzięki organizowanym kursom ich liczba wzrosła z 3 w 1976 roku do 57 w 1980 roku.

Kluby dysponowały bardzo ubogą bazą, w okręgu było tylko siedem stadionów oraz 28 boisk. Wiosną 1986 r. w rozgrywkach okręgowych wszystkich klas i kategorii wiekowych uczestniczyły 133 drużyny, w blisko 50 klubach zarejestrowanych było 2200 piłkarzy.

Struktura organizacyjna kultury fizycznej, która powstała po utworzeniu województwa siedleckiego przetrwała z niewielkimi modyfikacjami do 1989 roku, a w niektórych działach kf istniała w Siedlcach do wprowadzenia 1 stycznia 1999 roku nowego podziału administracyjnego kraju z 16 województwami.

Wstępne założenia reformy sportu i rekreacji w Siedlcach wypracowano podczas Sejmiku Sportowego Miasta, który zwoływano trzykrotnie: 11 i 31 maja oraz 18 czerwca 1990 roku. Inicjatorami jego zwołania byli Henryk Gut i Janusz Kubicki, nauczyciele wf i trenerzy związani z NSZZ Solidarność oraz Komitetem Obywatelskim Lecha Wałęsy. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele, trenerzy, działacze z klubów sportowych i organizacji kf.

Podczas trzeciego sejmiku ustalono, że organizatorem sportu szkolnego będą szkoły i Szkolny Związek Sportowy, rekreacji – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, a sport wyczynowy zostanie skumulowany w silnym organizacyjnie i finansowo wielosekcyjnym miejskim klubie sportowym, którym zostanie zreorganizowany MZKS Start-Pogoń. Uzgodniono, że klub podejmie szkolenie sportowców w 10 dyscyplinach (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, rugby, tenis stołowy, tenis ziemny, bieg na orientację, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i zapasy). W trzech ostatnich sekcje istniały w WLKS Siedlce, którego działacze zdecydowali się na utrzymanie własnego klubu i pozostanie w strukturach organizacyjnych Zrzeszenia LZS.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;