poniedziałek, 27 maja 2024r.

Siedlecki sport po 1989 roku cz. I

Już po ukształtowaniu się Rady Miejskiej w Siedlcach pierwszej kadencji ustalenia Sejmiku Sportowego zaczął realizować prezydent Henryk Gut i zarząd miasta.

Projekt reformy kultury fizycznej i plan rozwoju opracowali pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Rekreacji, Zdrowia i Opieki Społecznej. Ten wydział został utworzony 26 lipca 1990 roku, a jego naczelnikiem została Maria Nowosielska, rok później zastąpił ją Sławomir Kurpiewski. Rada miasta na sesjach przyjmowała niektóre dokumenty do wiadomości, natomiast strategiczne decyzje, tj. podział środków budżetowych, inwestycje, tworzenie i likwidacja jednostek, podejmowała w formie uchwał, które realizował prezydent i zarząd miasta.

Po 1990 roku prowadzenie spraw z zakresu kf przydzielano komórkom o różnych nazwach i zakresie prowadzonych spraw. Od 27 sierpnia 1992 roku był to Wydział Społeczny (naczelnik Andrzej Sitnik), od 28 grudnia 1998 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (naczelnik Marian Czajkowski), od 16 czerwca 2003 roku referat w Gabinecie Prezydenta Miasta (kierownik referatu Leszek Borkowski). Przy kolejnej reorganizacji 1 września 2004 roku prezydent utworzył Wydział Kultury, Sportu i Promocji (naczelnik Paweł Trojanowski), a 9 września 2004 roku eferat Kultury i Sportu (kierownik Mariusz Woszczyński). 26 czerwca 2007 roku prezydent Wojciech Kudelski utworzył Wydział Spraw Społecznych (naczelnik Borkowski) oraz Referat Kultury, Sportu i Turystyki (kierownik Katarzyna Kozioł).

Rada Miasta szóstej kadencji po ukonstytuowaniu się 10 grudnia 2010 roku powołała Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji (przewodniczący Henryk Niedziółka). W celu usprawnienia zarządzania radni zdecydowali, aby utworzyć dwie komisje, zajmujące się tymi dziedzinami. 28 lutego 2011 roku powołano Komisję Sportu i Rekreacji (przewodniczący Niedziółka, od 30 września 2013 roku Adam Tomczuk, od 28 marca 2014 roku Maciej Nowak) oraz Komisję Kultury i Sztuki (przewodnicząca Jadwiga Skup).

30 października 2003 roku na wniosek prezydenta Mirosława Symanowicza rada powołała społeczny organ opiniodawczy Miejską Radę Sportu. Do 9-osobowej rady wybieranej na 2-letnią kadencję prezydent powoływał „przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta”. W radzie zasiadają reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kf. Pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Sportu był Sitnik, wówczas dyrektor SP nr 7. Póżniej Wojciech Witkowski, wiceprezes zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Po kilku latach zbierania doświadczeń wykształciły się trzy obszary, w których samorząd miejski podejmował decyzje dotyczące tej dziedziny życia miasta. Były to: rozbudowa i utrzymanie miejskiej bazy sportowej i turystycznej, po drugie, zapewnienia szkołom podległych samorządowi odpowiednich warunków organizacji lekcji wychowania fizycznego i po trzecie, stworzenie możliwości uprawiania sportu, rekreacji i turystyki przez mieszkańców miasta za pośrednictwem klubów sportowych i stowarzyszeń kf.

Podstawą materialną rozwoju kultury fizycznej w Siedlcach stały się skomunalizowane na początku lat 90. ubiegłego wieku obiekty sportowe administrowane przez jednostkę budżetową, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa, lodowisko, stadion przy ul. Prusa, tereny zielone nad zalewem, zajazd Hetman).

W czerwcu 1992 roku po dwuletnich negocjacjach miasto przejęło nieodpłatnie od Rady Głównej ZSSP Start stadion, boiska asfaltowe do gier zespołowych, pawilon tenisa stołowego oraz 49/100 udziałów w budynku hotelowym przy ul. Wojskowej. Początkowo obiekty miasto pozostawiło w administracji dotychczasowego użytkownika MZKS Start-Pogoń.

Urząd Miasta do 15 sierpnia 1992 roku opracował koncepcję organizacyjno-finansową rozwoju sportu i rekreacji w Siedlcach. Prezydent Henryk Gut widział wiodącą rolę dla silnego klubu samorządowego, łączącego sport wyczynowy z rekreacją. Odnośnie piłki nożnej prezydent sugerował, że z czasem będzie to sekcja autonomiczna w stosunku do pozostałych. Koncepcja została wcielona w życie w drugim półroczu 1992 roku. Na sesji 29 września 1992 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 31 grudnia 1992 roku.

Uzasadnieniem były rosnące wydatki, brak możliwości wzrostu dochodów ośrodka i zamiarem przekazania odrębnym porozumieniem jego pracowników i zadań zawiązanych z majątkiem do Pogoni.

26 listopada 1992 r. uchwałą, radni usankcjonowali przekształcenie MZKS Start-Pogoń w Miejski Klub Sportowy Pogoń, który miał podpisać z zarządem miasta porozumienie w sprawie zlecenia klubowi do realizacji zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji. Klub odwlekał podpisanie tego dokumentu nie godząc się na proponowane warunki realizacji przekazywanych zadań.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;