poniedziałek, 24 czerwca 2024r.

Siedlecki sport po 1989 roku cz. II

Na posiedzeniu zarządu MKS Pogoń 19 lutego 1993 roku doszło do podpisania dokumentu o zleceniu klubowi przez miasto zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji.

Klub, który działał już w nowej formule organizacyjnej przejął administrowanie stadionami przy ul. Wojskowej i Prusa, hali przy ul. Prusa (przeniesiono tam biuro klubu) oraz ośrodkiem wypoczynkowym w Kisielanach, który i tak wkrótce został sprywatyzowany.

W porozumieniu znalazł się również zapis o przejęciu przez MKS Pogoń obowiązku stworzenia mieszkańcom miasta możliwości uprawiania sportu, rekreacji i turystyki, poprzez prowadzenie sekcji sportu wyczynowego oraz organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych. Na ten cel klub otrzymywał z budżetu miasta dotacje, uwzględniane w nich były także wydatki na remonty i rozbudowę komunalnych obiektów sportowych.

Przez kolejne lata miasto dotowało działalność innych klubów sportowych i stowarzyszeń kf. Dotowane kluby i stowarzyszenia mogły przeznaczać otrzymane pieniądze na zakup sprzętu, szkolenie, organizację imprez, udział w zawodach miejskich, powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich. SZS i UKS otrzymywały wsparcie na organizację sportu szkolnego, TKKF na organizację masowych imprez rekreacyjnych, PTTK na rajdy turystyczne, a kluby sportowe na funkcjonowanie sekcji w wybranych dyscyplinach sportowych. Dotowanie odbywało się na podstawie rocznych umów. Na przykład w 1998 roku miasto przeznaczyło w budżecie na kulturę fizyczną 1 mln 616 tys. zł, z czego 1 mln 130 tys. zł otrzymał MKS Pogoń. Taki model wspierania finansowego został uporządkowany w 2000 roku. Z kolei zasady przyznawania i rozliczania dotacji był tematem spotkania władz miasta z 24 przedstawicielami organizacji sportowych 7 marca 2001 roku.

Po wyborach samorządowych w 2006 roku władze zdecydowały o przyspieszeniu rozwoju sportu i rekreacji w mieście. W kolejnych latach zwiększyły nakłady z budżetu miasta na tę dziedzinę, rozpoczęły budowę nowych obiektów sportowych (stadion piłkarski, aquapark, Orliki) oraz dokonały wyboru preferowanych dyscyplin, co przyczyniło się do wyraźnej poprawy poziomu drużyn ligowych w grach zespołowych.

W 2007 roku samorząd po raz pierwszy przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W latach 2008-12 drużyny w piłce nożnej (MKP Pogoń), piłce siatkowej mężczyzn (KPS Siedlce), koszykówce mężczyzn (SKK), koszykówce kobiet (MKK), rugby, tenis stołowy (MKS „Pogoń) i piłce ręcznej mężczyzn (UKS Prus) awansowały do centralnych rozgrywek na najwyższych poziomach.

Władze miasta dwukrotnie przeprowadziły reorganizację podmiotów administrujących komunalnymi obiektami sportowymi. Przyczyną pierwszej był krytyczne opinie ze strony samorządowców i środowiska sportowego wobec zarządu MKS Pogoń, który od 2006 roku nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania obiektów w należytym stanie. Władze wypowiedziały umowę z klubem, której rozwiązanie nastąpiło wraz z podpisaniem dotykowego porozumienia 28 czerwca 2007 roku. Zakładało ono, że 1 lipca miasto przejmie obiekty. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS zatwierdziło decyzję zarządu klubu bez zastrzeżeń.

1 września 2007 roku Rada Miasta utworzyła Ośrodek Sportu i Rekreacji, któremu przekazał zadania realizowane wcześniej przez klub. Przez kilka miesięcy p.o. dyrektora ośrodka pełnił Jarosław Połeć, po nim stanowisko objął Andrzej Sitnik.

Po oddaniu do użytku 11 czerwca 2011 roku nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Jana Pawła II jego administratorem stała się Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z.o, która w trakcie budowy pełniła w imieniu miasta rolę inwestora. Po kilku miesiącach samorządowcy postanowili połączyć OSiR i ARMS.

28 października 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 31 grudnia 2011 roku. W strukturze Agencji od 1 stycznia 2012 r. znalazł się Ośrodek Sportu, administrujący kompleksem obiektów przy ul. Prusa 6. Agencja przejęła od wchłoniętego OSiR-u realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury fizycznej, co zostało usankcjonowane uchwałą z 28 marca 2014 roku.

Rada Miasta podjęła również uchwałę, w której warunkuje przyznawanie dotacji celowych dla klubów oraz stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowcom. Uzupełnieniem działalności samorządu w dziedzinie kf jest regularne nagradzanie najlepszych sportowców oraz wyróżniających się trenerów, działaczy i sponsorów. Zwyczaj ten zapoczątkował w połowie lat 90-tych prezydent miasta Henryk Gut.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;