czwartek, 13 czerwca 2024r.

Nowy model turystyki i wypoczynku po 1989 roku cz. I

Zmiany społeczno-gospodarcze, do których doszło w Polsce na przełomie lat 1989-90 roku również wpływ na turystykę, rekreację i wypoczynek mieszkańców.

W nowym modelu starano się zachować tradycje i wzorce, które zostały wypracowane w poprzednich latach, a także uwzględnić zmieniający się styl i tryb życia społeczeństwa. Przemysł turystyczny, który zaczął się rozwijać wpływał na powstawanie prywatnych biur podróży oraz ośrodków wypoczynkowych i turystycznych. Z kolei otwarcie granic i rozwój turystyki wyjazdowej wymagał konieczności tworzenia nowych regulacji prawnych i zmian w sposobie centralnego i lokalnego zarządzania i finansowania turystyki.

Po przekształceniach ustrojowych zarządzanie turystyką pozostało w gestiach wojewodów, prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów, a później także starostów i prezydentów miast na prawach powiatu. W 1999 roku na szczeblu powiatów i województw turystyka należy do zadań własnych samorządów.

W Siedlcach od 1990 roku są kilkakrotnie zmieniające nazwę i zakres spraw wydziały i referaty Urzędu Miasta. Na podstawie ustawy o usługach turystycznych prezydent Siedlec prowadzi m.in. ewidencję pól biwakowych (obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiocie) oraz innych obiektów spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. Miasto wspiera organizacje społeczne i inne prowadzące działalność z zakresu turystyki i wypoczynku na takich samych zasadach jak wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych.

W Siedlcach zadania z zakresu turystyki powszechnej oraz kwalifikowanej dzieci i młodzieży realizował Oddział Podlasie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1990 roku liczył 781 członków, zrzeszonych w sześciu kołach i 12 klubach. Sytuacja gospodarcza i społeczna związana z transformacją ustrojową nie sprzyjała jednak w tym czasie rozwojowi nawet tanich form turystyki propagowanych przez oddział. Nastąpił spadek zainteresowania organizowanymi imprezami i rajdami turystycznymi. Zaprzestały działalności niektóre z kół zakładowych. 17 lutego 1991 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału, a z funkcji prezesa zrezygnował prof. Jan Trętowski. Do prezydium zarządu zostali wybrani: prezes Anna Kirchner, wiceprezes Mieczysław Borkowski, sekretarz Henryk Pliszka, skarbnik Halina Pogorzelska i członkowie Szczepan Forst, Cezary Ładno i Janusz Malewicz. Do plenum oddziału jako członkowie weszli: Wojciech Chwedczuk, Stanisław Orzełowski, Grzegorz Płotczyk, Hanna Sawicka, Barbara Talacha, Jarosław Wolański.

W trakcie kadencji władz oddziału do 1995 roku, pomimo trudnej sytuacji finansowej po radykalnym zmniejszeniu dotacji z budżetu województwa i miasta oraz konieczności sprzedaży autobusu, jednostka starała się organizować wszystkie utrwalone w tradycji środowiska siedleckiego imprezy turystyczne. Były to rajdy, turnieje i zloty, podczas których młodzież zdobywała doświadczenie turystyczne, poznając zdrowotne walory turystyki pieszej. Poza tym turnieje i konkursy zawierały treści ekologiczne i przyrodnicze, służące upowszechnianiu wiedzy o historii regionu.

W latach 1991-95 oddział zorganizował 22 rajdy, w których udział wzięło łącznie 1430 osób. Najpopularniejszą imprezą był Rajd Nadbużański, w którym co roku uczestniczyło około 200 osób. Odbywały się także doroczne rajdy „W rocznicę Bitwy pod Iganiami”, im. Józefa Mikulskiego, „Rezerwaty przyrody”, „Wędrujacych Rodzin”. Nowymi propozycjami były rajdy „Choinkowy” i „W rocznicę Niepodległości”. Mimo zaangażowania przewodników w oddziale następował spadek liczby członków. Na koniec 1995 roku oddział zrzeszał około 300 osób, w tym regularnie opłacało składki tylko 91 osób.

W kolejnych latach kalendarz imprez był modyfikowany. Najpopularniejsze rajdy były kontynuowane, wprowadzano również nowe m.in. „Rajd PTTK – Dzieciom”, Rajd „Szlakiem Unitów Podlaskich”, Rajd „Szlakiem Powstań Narodowych”, Rajd na Orientację. Nową imprezą, na stałe goszczącą w kalendarzu był „Wieczór wigilijny na Podlasiu” (pierwszy raz w 1997 roku). Po dwóch kolejnych zorganizowanych w Muzeum Regionalnym, w kolejnych latach odbywał się on w Węgrowie i kilku innych miejscowościach powiatu siedleckiego (Wiśniew, Przesmyki).

Po rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Siedlcach oddział przejął organizację wojewódzkiego finału Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, które odbywały się w Gródku nad Bugiem, w Siedlcach i Węgrowie.

Od 1999 roku organizowany był Mazowiecki Samochodowy Rajd Turystyczny o charakterze rodzinnym, co roku cieszył się on dużą popularnością, a w 2012 roku uczestniczyło w nim ponad 50 załóg. Meta rajdu lokowana była w podsiedleckich miejscowościach m.in. w Mrozach, Chlewiskach i Mościbrodach.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: siedlce.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;