piątek, 19 lipca 2024r.

Nowy model turystyki i wypoczynku po 1989 roku cz. II

Walory turystyczne miasta i okolic od samego początku popularyzował Oddział Podlasie PTTK, organizując w Siedlcach ponadlokalne imprezy o charakterze konferencyjnym. Uczestniczyli w nich członkowie PTTK i turyści niezorganizowani z województwa mazowieckiego i innych regionów kraju.

W dniach 19-21 września 1997 roku z inicjatywy siedleckich przewodników odbył się I Krajowy Nizinny Zlot Przewodników PTTK., który zgromadził ponad 100 osób z całej Polski. W 2003 roku w Chlewiskach i w 2005 roku w Siennicy odbyły się Wielodyscyplinowe Wojewódzkie Zloty Turystów Województwa Mazowieckiego.

Z okazji 460-lecia Siedlec w dniach 2-9 czerwca 2007 roku oddział był gospodarzem XLVII Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej – Ziemia Siedlecka 2007, w którym wzięło udział 441 osób z Polski, Rosji i Czech.

Z kolei 12 października 2011 roku w Iganiach odbyła się inauguracja 51 Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry-2011”. Do Palmir na 17 trasach pieszych i rowerowych, w tym z Igań, wędrowało łącznie 1500 turystów. Ponadlokalny charakter miały również zorganizowane w Pałacu Ogińskich w 1998 r. uroczystości z okazji 90-lecia działalności PTK-PTTK w Siedlcach oraz w 2008 r. z okazji 100-lecia tej organizacji.

W działalności oddziału ważną rolę spełniały powołane w 1995 roku Komisje: Turystyki Pieszej, Krajoznawcza, Imprez na Orientację, Przewodnicka, Kolarska i Motorowa. Zajmowały się one m.in. szkoleniem kadr organizujących imprezy turystyczne, podnoszeniem kwalifikacji przewodników, popularyzacją walorów turystycznych Siedlec i i regionu. Aktywną działalność prowadziło Koło Przewodników, które pod koniec 1996 roku zrzeszało 79 członków. Kadrę stale rozszerzano, organizując kursy przewodników terenowych, w 1996 roku ukończyło je 29 osób, a rok później 22. Rozszerzano także uprawnienia przewodnickie na Lubelszczyznę. 30 osób ukończyło kurs przewodników turystyki rowerowej, który zorganizowano w 2006 roku. Dwa lata później odbył się kurs przewodników i pilotów turystyki motorowej i samochodowej.

Przy oddziale PTTK działało stale kilka klubów zrzeszających turystów, według preferowanych specjalności turystycznych. W 1996 roku powstał Klub Turystyki Motorowej Migacz, którego pracami kierowała Wiesława Garbaczewska, a później Wiesław Ziółkowski. Pod koniec dekady klub ten liczył 26 członków, a do programu działania wprowadził dwa rajdy motorowe: wiosenny i zimowy.

W 1997 roku rozpoczął w Siedlcach działalność Klub Turystyki Rowerowej Doktorek kierowani przez Dariusza Biedaka. W gronie jego założycieli byli doktoranci studiów na Politechnice Warszawskiej, którzy przed przenosinami do Siedlec działali cztery lata przy Stołeczny Oddziale PTTK.

Popularyzacją turystyki wśród młodzieży szkolnej zajmują się istniejące w strukturach PTTK Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne. Ich liczba i aktywność zależna jest od zaangażowania nauczycieli. W 1998 roku istniały w Siedlcach i na terenie powiatu dwa SKKT, a w 2001 roku siedem. Do najaktywniejszych należały szkolne koła przy SP nr 6 w Siedlcach, SP w Iganiach Nowych, Gimnazjum nr 2 i 4, I LO im. Prusa w Siedlcach.

Udało się utrzymać funkcjonowanie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, której działalność do 1998 roku była wspierana z budżetu województwa, później oddziału. W siedleckiej pracowni udało się zgromadzić ponad 5 tys. różnego rodzaju publikacji turystycznych i krajoznawczych o Siedlcach, Podlasiu i innych regionach kraju.

Przez wiele lat, w okresie od maja do września, przewodnicy z Oddziału PTTK Podlasie zapraszali mieszkańców miasta na 6-8 wycieczek po Siedlcach. Były to trasy o różnej tematyce – m.in. kilkugodzinne wycieczki  „Szlakiem konspiracji i walk II wojny światowej”, „Szlakiem Powstań Narodowych”, „Szlakiem Historii i Martyrologii Żydów”, „Szlakiem Muzeów” (zwiedzanie Muzeum Regionalnego, Diecezjalnego, Izby Pamięci Jana Pawła II), „Szlakiem obiektów sakralnych”, „Szlakiem ks. Ogińskich” (zwiedzanie ratusza, kościoła św. Stanisława, pałacu Ogińskich, parku i kaplicy), wyjazdowe wycieczki do Suchej (Skansen), Kotunia (Muzeum Pożarnictwa), Treblinki.

Inną formą popularyzacji były wycieczki rowerowe dla wszystkich chętnych, organizowane w lipcu i sierpniu pod opieką przewodników. W wycieczkach uczestniczy od 15 do 25 osób.

6 marca 2011 roku po 21 latach sprawowania funkcji prezesa zarządu oddziału złożyła Anna Kirchner. Podczas wyboru nowych władz prezesem został wybrany Wojciech Chwedczuk, a wiceprezesem Jarosław Głowacki. Do oddziału należało wówczas około 400 członków, a koła i komisje co roku organizowały 12-15 imprez (rajdy, zloty, spotkania).

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: palmiry.pttk.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;