piątek, 19 lipca 2024r.

Nowy model turystyki i wypoczynku po 1989 roku cz. III

W 2005 roku w Siedlcach powstała Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, która jest terenową jednostką Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do 2011 roku przystąpiło do niej 18 samorządów, w tym Siedlce. NLOT działa na terenie wschodniego Mazowsza i północnej Lubelszczyzny w obszarze dorzecza rzeki Bug.

Także Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zabiegała o przystąpienie miasta Siedlce. Zadania z zakresu upowszechniania informacji turystycznych o Siedlcach i okolicach realizował istniejący do końca marca 1999 roku i finansowany z budżetu województwa Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, który wydawał przewodniki i foldery oraz prowadził punkt informacyjny. Został on zlikwidowany po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju. 28 lutego 2000 roku te zadania, decyzją zarządu miasta, przejął Wydział Promocji Urzędu Miasta. Profesjonalny Punkt Informacji Turystycznej w Siedlcach został otwarty ponownie 8 lipca 2011 roku na parterze odrestaurowanego budynku Piękna 7 (po dawnym kinie Sojusz) przy ul. Pułaskiego 7. W punkcie można było uzyskać informacje oraz foldery o wartych obejrzenia zabytkach i miejscach w całym regionie siedleckim. Punkt odwiedza dziennie od kilku do kilkunastu osób. Niektóre z rozdawanych materiałów wydane zostały przez UM, który promował miasto pod hasłem „Siedlce otwartą bramą w Dolinę Bugu”.

Formą promocji Siedlec i regionu stały się upowszechniane w ostatnich latach tzw. produkty turystyczne. W latach 2009-10 Siedlce w porozumieniu z powiatem i 13 gminami zrealizowało projekt inwestycyjny pod nazwą „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”. Kosztem 2,4 mln zł wybudowano ścieżki rowerowe na 10 ulicach miasta o długości około 15 km, stanowiące trasę rowerową „Zielone Siedlce”. Trasa ta w powiązaniu z siecią tras rowerowych na terenie powiatu („Dolina Muchawka”, „Wodyńska”, „Reymontowska”, „Budzieszyńska”, „Korczewska”, „Zbuczyńska”) pozwala na zwiedzanie rowerem najciekawszych zabytków, pomników przyrody, punktów widokowych w Siedlcach i okolicach.

Innym produktem turystycznym popularyzującym walory Siedlec był Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”. Do projektu propagującego staropolskie smaki oraz kuchnię podlaską i mazowiecką przystąpiły restauracje: „Zaścianek Polski” w Siedlcach, Dwór Mościbrody (powiat siedlecki) i „Retro” w Skibniewie (powiat sokołowski).

Stałym miejscem letniego wypoczynku, rekreacji i sportu mieszkańców Siedlec pozostawał Zalew na rzece Muchawka. Nad zalewem w okresie wakacji do dyspozycji wypoczywających są boiska do piłki plażowej i place zabaw, wokół akwenu powstały ścieżki rowerowe. Wybudowana nad zalewem w latach 80-tych stanica w następnej dekadzie była krótko użytkowana przez ZHP, a następnie sprywatyzowana.

Po 1990 roku istniejące w Siedlcach ekspozytury i oddziały krajowych biur podróżny zostały sprywatyzowane, zlikwidowane lub po przekształceniu własnościowym stały się częścią rynku turystycznego, zdominowanego przez prywatne biura podróży, świadczące usługi na zasadach komercyjnych. W 1998 roku w Siedlcach było zarejestrowanych 31 biur podróży, a na terenie województwa siedleckiego 75. Usługi hotelowe w Siedlcach świadczyły 1 hotel i 14 podmiotów z pokojami hotelowymi. W końcówce lat 90-tych potrzeby miasta w tym zakresie nie były zaspokojone ze względu na brak w centrum Siedlec hotelu o średnim europejskim standardzie.

Po 1990 roku popularną formą czynnego wypoczynku Polaków, w tym mieszkańców Siedlec, stały się wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych. Turystyka na terenach wiejskich nie jest nową formą spędzania czasu wolnego, ale przez długie lata była traktowana, jako prywatny wypoczynek. Po II wojnie światowej, zwłaszcza od 1957 roku, reaktywowana Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” zaczęła lansować wypoczynek w formie „wczasów pod gruszą”.

Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne powstały na terenie powiatu siedleckiego w latach 1993-95 w Jagodnem, Gręzowie (gmina Kotuń) i Starczewicach (gmina Korczew). W województwie było ich wtedy łącznie 20. W 1995 roku w 11 przebywali goście, głównie mieszkańcy Warszawy i Siedlec. Przed sezonem letnim 1996 roku zgłoszono działalność 17 gospodarstw agroturystycznych, zlokalizowanych głównie na rzekami Bug, Kostrzyń i Liwiec.

Inicjatorem tworzenia tego typu gospodarstw był Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Jej pracownicy urządzali w WODR konferencje i szkolenia dla rolników, chętnych do utworzenia gospodarstw agroturystycznych. W grudniu 1994 roku przy WODR powstało Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Ruchu Agroturystycznego, zrzeszające właścicieli kilkunastu gospodarstw.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: Moda na Mazowsze

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;