czwartek, 13 czerwca 2024r.

Organizacja i rozwój siedleckiego sportu od 1948 do 1956 roku cz. V

Od 1948 roku stopniowo wprowadzano w sporcie model radziecki, który miał ogromny wpływ na zmiany w strukturze klubów sportowych w środowiskach lokalnych.

Do ich reorganizacji doszło również w Siedlcach. Początkowo istniejące w mieście kluby musiały się przekształcić w koła trzech zrzeszeń: ZS Kolejarz, ZS Gwardia i ZS Związkowiec. Następnie powstały koła innych zrzeszeń.

KS Ognisko Siedlce, jako klub powiązany ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy, pod koniec 1948 roku został włączony automatycznie do Zrzeszenia Sportowego Kolejarz, którego rodowód sięga 1945 roku. Zarząd Główny ZZK utworzył wówczas Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, który w 1948 roku nadzorował 183 kluby. Po reorganizacji w 1950 roku zrzeszenie obejmowało swoim zasięgiem na terenie kraju 362 koła sportowe.

Przedstawiciele ZG ZZK kontrolowali działalność kół i klubów w terenie. 21 sierpnia 1949 roku w Siedlcach odbyło się spotkanie działaczy KS Ognisko z delegatem związku, który wobec słabych wyników sportowców, głównie z powodu fatalnie się spisujących w II lidze piłkarzy, zalecił zmianę zarządu.

W połowie stycznia 1950 roku odbyło się walne zebranie członków siedleckiego klubu. W zawiadomieniu o jego zwołaniu użyto nazwy Zrzeszenie Sportowe Kolejarz-Ognisko. Na tym zebraniu doszło do fuzji dwóch klubów. Po raz pierwszy w walnym zabraniu Kolejarza uczestniczyli działacze likwidowanego Podlaskiego Klubu Motorowego, którzy zwracali uwagę, że w nowym roku nie uwzględniono wydatków przyłączonej sekcji motorowej, która od kilku lat była bardzo aktywna. Od tego roku siedleccy motocykliści i żużlowcy startowali w zawodach jako reprezentanci PKM – Kolejarz Siedlce.

26 lutego 1950 roku dokonano formalnej zmiany stosowanej od 1945 roku nazwy KS Ognisko na nową, Związkowy Klub Sportowy Kolejarz Siedlce. Na prezesa wybrano Wacława Wysockiego. Jednak w praktyce do wakacji wobec drużyny piłkarskiej używano podwójnej nazwy Ognisko-Kolejarz, natomiast od 9 lipca zespół grał w eliminacjach do II ligi już jako Kolejarz Siedlce. Nowe legitymacje klubowe członkowie ZKS Kolejarz otrzymali 1 września 1950 roku, a tę z nr 1 otrzymał prezes Wysocki, a z nr 2 sekretarz klubu Zygmunt Bittner.

W tym czasie w Kolejarzu powstały dwie nowe sekcje. Sekcją kolarską od założenia wiosną 1950 r. kierował kolejarz i przedwojenny cyklista Stanisław Krasucki. On był inicjatorem zawodów torowych na stadionie. 10 września zorganizowano wyścig szosowy na 20 km, który wygrał Henryk Kowalczyk. Na początku 1950 roku rodziny Drabiów i Sochackich założyły sekcję szachową.

Statut zrzeszenia zakładał dwustopniową strukturę: koła przy zakładach pracy preferowały sport masowy oraz kluby sportowe skupiały zawodników uzdolnionych. Od 1950 roku, obok ZKS Kolejarz, prowadzącego szkolenie w sekcjach wyczynowych (piłka nożna, żużel, kolarstwo, pływanie, boks, tenis stołowy, tenis ziemny), w środowisku kolejarskim działalność prowadziło zakładowe Koło Sportowe ZS Kolejarz, skupiające chętnych do uprawiania sportu w sekcjach rekreacyjnych (siatkówka, koszykówka, pływacka, tenisa stołowego i lekkoatletyczna). Koło miało ponad 1,5 tys. członków. We wrześniu 1950 roku koło zorganizowało w Siedlcach jesienny turniej siatkówki i koszykówki o Puchar Przechodni Rady Głównej ZS Kolejarz z udziałem kolejarskich kół z Mińska, Międzyrzeca, Małaszewicz i Terespola.

Po powstaniu ZS Kolejarz władze centralne nakazały, aby drużyny piłkarskie zrzeszenia miały koszulki bordo, na wysokości ramion pas niebieski, kołnierzy bordo, spodenki granatowe. Do końca nie wiadomo jakie były barwy i stroje siedleckich piłkarzy w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Według przekazów kibiców piłkarze Ogniska, a później Kolejarza w wielu meczach grali w podobnych strojach: niebieskich koszulkach i białych spodenkach.

We wrześniu 1948 roku na bazie dawnego KS MO, którego drużyna przez pierwsze dwa powojenne sezony grała w A klasie, utworzony został Klub Sportowy Gwardia Siedlce. Miał on sekcje piłki nożnej, siatkówki, pływania i boksu.

Piłkarze Gwardii na przełomie lat 40-tych i 50-tych przebierali się w budynku więzienia i w strojach przechodzili przez ul. Świerczewskiego na stadion.

W latach 1949-1950 zaprzestały działalności utworzone w pierwszych latach powojennych Wojskowy Klub Sportowy, Klub Sportowy OM  TUR, Międzyszkolny Klub Sportowy i Harcerski Klub Sportowy.

Po zjednoczeniu organizacji młodzieżowych w lipcu 1948 roku KS OM TUR Siedlce został przekształcony jesienią w Klub Sportowy Związku Młodzieży Polskiej, którego drużynę piłkarską włączono do rozgrywek A klasy w miejsce omturowskiej.  Przed nowym sezonem, w listopadzie sezonu 1948/49 KS ZMP Siedlce zamierzał wycofać drużynę piłkarską z rozgrywek ze względu na brak sprzętu. Po otrzymaniu kompletu 11 par butów piłkarskich, kontynuował grę do połowy 1949 roku.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;