piątek, 1 marca 2024r.

Kurs na sędziego piłki nożnej

Zarząd Wydziału Sędziowskiego Siedlce organizuje kurs kandydatów na sędziów piłki nożnej.

1. Warunki przyjęcia:

a. Wypełnienie ankierty (do pobrania na stronie OZPN Siedlce: www.ozpn.siedlce.pl)
b. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania,
c. oświadczenie kandydata o niekaralności,
d. dokument (kserokopia) potwierdzający minimum średnie wykształcenie – uczniowie, zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole kończącej się egzaminem maturalnym,
e. zgodę ustawowego opiekuna na udział w kursie (dotyczy kandydatów poniżej 18 roku życia),
f. w dniu zapisu osoba zgłaszająca się na kurs musi mieć od 16 do 25 lat życia.

2. Zaliczenie wstępnego sprawdzianu z wiedzy ogólnej kandydata:

a. test 10 pytań z elementarnych wiadomości z zakresu przepisów gry i wiedzy o piłkarstwie polskim,
b. rozmowa kwalifikacyjna.

Opłata za kurs wynosi 250 zł. Termin zapisów upływa 17 stycznia 2014 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25-759-53-35 lub 0-25-63-396-63 w godz. 8:00 – 16:00, a także 0-608-454-809 (Andrzej Ryszawa) i 660-481-350 (Adam Kleszcz) lub osobiście w siedzibie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach ul. 3 Maja 28; III piętro, pok. 321 w godz. 8:00 – 15:00 / Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 203 w godz. 8.00 – 16.00.

Formularz ankiety oraz druk „Oświadczenia o niekaralności” jest dostępny stronie internetowej www.ozpn.siedlce.pl bądź też można je odebrać w biurze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach lub u Andrzeja Ryszawy w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.

 

źródło: OZPN Siedlce

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;