niedziela, 21 lipca 2024r.

Siedleckie sztangistki najlepsze w kraju

WLKS Siedlce-Nowe Iganie wywalczył Drużynowy Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów za 2015 rok.

W imprezie zorganizowanej w sali sportowej Budowlanych Opole rywalizowało 10 kobiecych drużyn: LKS Omega Kleszczów, LKS Dobryszyce, MAKS Tytan Oława, Andaluzja Piekary Śląskie, CLKS Mazovia Ciechanów, UKS Talent Wrocław, LKS Polwica Wierzbno, KS Wisła Puławy, WLKS Siedlce Nowe Iganie i LKS Budowlani Nowy Tomyśl.

Drużynowy Puchar Polski w sezonie 2015 wywalczyły: Wioleta Jastrzębska, Magdalena Mędza, Karolina MiszczakMaria Wrzosek. Te panie reprezentujące WLKS Siedlce-Nowe Iganie wyprzedziły CLKS Mazo Ciechanów, a trzecie miejsce przypadło UKS Talentowi Wrocław. Najlepszą zawodniczką turnieju została Patrycja Piechowiak (Budowlani Nowy Tomyśl).

Po pierw­szej se­rii pro­wa­dził klub tre­ne­ra Se­ba­stia­na Ołub­ka — LKS Do­bry­szy­ce i dwu­krot­na mi­strzy­ni Eu­ro­py do lat 15 i 17 — Syl­wia Oleś­kie­wicz. Po dru­giej se­rii pro­wa­dze­nie ob­ję­ła CLKS Ma­zo­vii Cie­cha­nów dzię­ki punk­tom Mi­le­ny Rut­kow­skiej. W trze­ciej tu­rze naj­lep­sza oka­za­ła się sie­dl­czan­ka Wio­le­ta Ja­strzęb­ska i dzię­ki temu jej klub ob­jął pro­wa­dze­nie. W czwar­tej se­rii, Ma­ria Wrzo­sek, wy­po­ży­czo­na przez WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie z klu­bu MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski, za­ję­ła czwar­te miej­sce i to wy­star­czy­ło do utrzy­ma­nia pierw­sze­go miej­sca w Pu­cha­rze. WLKS tym sposobem obronił tytuł wywalczony przed rokiem –> CZYTAJ.

Kolejność w Drużynowym Pucharze Polski Kobiet 2015:

 1. WLKS Siedlce Nowe Iganie (Wioleta Jastrzębska, Magdalena Mędza, Karolina Miszczak, Maria Wrzosek) – 926,5 pkt
 2. CLKS Mazovia Ciechanów (Paulina Rutkowska, Milena Rutkowska, Aleksandra Pepłowska, Hanna Sobczyk) 904,2 pkt;
 3. UKS Talent Wrocław (Agnieszka Baczewska, Monika Dzienis, Daria Nowak, Agnieszka Zacharek) 903,6 pkt;
 4. Budowlani Nowy Tomyśl (Patrycja Piechowiak, Marta Wesoła, Natalia Kudłaszyk, Sylwia Miczyńska) 894,7 pkt;
 5. LKS Dobryszyce (Sylwia Oleśkiewicz, Sandra Kowalska, Klaudia Głąb, Dorota Kubica) 877,2 pkt;
 6. MAKS Tytan Oława (Patrycja Kotłowska, Agata Grzegorek, Katarzyna Ostapska, Kinga Kaczmarczyk) 864,8 pkt;
 7. LKS Polwica Wierzbno (Katarzyna Kraska, Natalia Pawlik, Kamila Czechowska, Sylwia Grzegorzewska) 846,0 pkt;
 8. GKS Andaluzja Piekary Śląskie (Jolanta Wiór, Wiktoria Barzak, Magdalena Dulęba, Julia Król) 810,1 pkt;
 9. KS Wisła Puławy (Dominika Bachan, Katarzyna Feledyn, Adrianna Majewska, Zuzanna Majewska) 769,4 pkt;
 10. LKS Omega Kleszczów (Klaudia Ołubek, Katarzyna Żabińska, Aleksandra Kopka, Dominika Kępińska) 685,9 pkt. 
  źródło: PZPC / lzs.pl; foto: PZPC (Norbert Kowalewski)

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;