piątek, 12 kwietnia 2024r.

Sport niepełnosprawnych w Siedlcach cz. I

Rehabilitacja ruchowa i medycyna od zawsze była ściśle związana z kulturą fizyczną.

W 1880 roku w Anglii odbyły się pierwsze zawody sportowe w których brali udział inwalidzi. W Polsce w XVI wieku lekarz Wojciech Oczko opublikował kilka prac o ćwiczeniach fizycznych, jako metodzie leczniczej. W 1922 roku w Warszawie powstał pierwszy klub sportowy dla głuchoniemych. Na szerszą skalę sport inwalidów rozwinął się w Polsce w 1961 roku, kiedy to podpisano umowę pomiędzy Zrzeszeniem Sportowym Spółdzielczości Pracy Start a Związkiem Spółdzielni Inwalidów. Dotyczyła ona współpracy przy prowadzeniu zorganizowanego sportu, rekreacji i turystyki na rzecz inwalidów pracujących w spółdzielniach. W 1965 roku w każdym województwie utworzono Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku Start.

Jesienią 1975 roku w Siedlcach powołano MOSRTiW Start, które propagowało formy aktywnego wypoczynku wśród inwalidów siedleckich zakładów pracy. Ognisko ściśle współpracowało z Klubem Sportowym Start-Pogoń, który udostępniał klubowe obiekty i pomagał w organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych. Pierwszym prezesem siedleckiego ogniska wybrany został Jan Karaś, a sekretarzem Zygmunt Próchenko. Ognisko skupiało osiem kół sportowo-turystycznych, które istniały przy siedleckich spółdzielniach pracy, a także przy jednej ze szkół.

13 listopada 1978 roku podczas nadzwyczajnego walnego zebrania ognisko przekształcono w Radę Wojewódzką ZSSP Start w Siedlcach. Prezesem został Ryszard Kuźmicki, szefem Komisji Rewizyjnej Piotr Korolczuk. W kolejnych latach nastąpił rozwój kół, które powstawały w innych zakładach pracy.

Do 1989 roku działalność statutowa RW ZSSP Start była finansowana z dotacji Rady Głównej, Regionalnego Związku Spółdzielczości Inwalidów, a także wpłat spółdzielni, w których działały koła sportowo-turystyczne. Budżety były dosyć duże i zapewniały funkcjonowanie tych jednostek. Podstawową formą pracy kół i rady były imprezy rekreacyjno-sportowe. Największym zainteresowaniem i popularnością cieszyły się miejskie ligi tenisa stołowego, piłki nożnej i siatkowej, a także strzelectwo, zawody wędkarskie, rajdy turystyczne, festyny i zimowe kuligi.
Drugą formą stał się tzw. sport kwalifikowany (sport osób niepełnosprawnych). Koła umożliwiały tym osobom treningi lekkoatletyki, strzelectwa sportowego, tenisa stołowego i innych dyscyplin. Najlepsi z nich starowali w wojewódzkich i centralnych Spartakiadach Spółdzielczości Pracy i Spartakiadach Inwalidów.

W 1978 roku członkowie siedleckich KST Start brali udział w zajęciach w 12 zespołów ćwiczebnych. Zajęcia odbywały się od 4 do 8 razy w miesiącu, a ćwiczyło prawie 500 osób z dysfunkcjami. Ulubionymi dyscyplinami sportu był tenis stołowy, kometka, strzelectwo, piłka nożna, lekkoatletyka, szachy i warcaby. Odbywały się rozgrywki wojewódzkich lig spółdzielczych. Ognisko zorganizowało 32 imprezy miejskie, wojewódzkie i międzywojewódzkie w formie festynów i zawodów, a brało w nich udział kilkaset osób. W Siedlcach odbyły się III Wojewódzka i II Ogólnopolska Spartakiada Rekreacyjna Spółdzielczości Pracy, w których brało udział ponad 2400 uczestników. Zainteresowaniem cieszyły się imprezy turystyczne, a było ich 13. ‘Do najaktywniejszych KST należało liczące 85 osób koło przy Podlaskich Zakładach Wytwórczych i liczące 75 członków koło Spółdzielni Pracy Introdruk.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: SSON Start Siedlce

DODAJ KOMENTARZ

Jedna odpowiedź

  1. Podziwiam to co robia osoby nie pełno sprawne jesteście wspaniali

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;