niedziela, 19 maja 2024r.

Komunikat organizacyjny Grand Prix Siedlec 2012

Klub Szachowy Skoczek Siedlce zaprasza na organizowane w 2012 roku turnieje.

1. ORGANIZATORZY:
Klub Szachowy Skoczek Siedlce.
Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
Turniej jest finansowany w części ze środków budżetowych w ramach grantu na promocję Miasta Siedlce.

2. PATRONAT
Prezydent Miasta Siedlce.
Patronat medialny Telewizja Siedlce oraz Portal internetowy www.info.siedlce.pl 

3. WPISOWE:
Wyłącznie seniorzy: 15 PLN
Kobiety, dzieci i młodzież realizująca obowiązek nauki oraz osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione  z wpisowego.

4. SYSTEM I TEMPO GRY:
Turnieje są rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry – 20 minut na partię dla zawodnika. Sędziowanie według programu ChessArbiter Pro 2010. W turnieju obowiązują zasady gry szybkiej. Do klasyfikacji końcowej każdemu zawodnikowi zostaną zaliczone najlepsze wyniki uzyskane w 11 turniejach. Podsumowanie cyklu Grand Prix Siedlec 2012 połączone z wręczeniem nagród nastąpi 5 stycznia 2013 roku na pierwszym turnieju z cyklu Grand Prix Siedlec 2013. Poza klasyfikacją generalną prowadzone są klasyfikacje uczniów wszystkich typów szkół bez podziału na płeć. (szkoły podstawowe kl. I – III, szkoły podstawowe kl. IV – VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

5. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Grand Prix Siedlec 2012 składa się z cyklu 12 turniejów rozgrywanych w następujących terminach:
7 styczeń 2012,
4 luty 2012,
3 marzec 2012,
31 marzec 2012,
5 maj 2012 (Turniej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja),
2 czerwiec 2012 (Otwarte Mistrzostwa Siedlec),
7 lipiec 2012, (Gródek n/Bugiem)
4 sierpień 2012,
1 wrzesień 2012,
6 październik 2012,
10 listopad 2012 (Turniej z okazji Święta Niepodległości),
1 grudzień 2012

Wszystkie turnieje, z wyjątkiem lipcowego, są rozgrywane w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10. Od godz. 9.00 do godz. 9.50 – zapisy, 10.00 – otwarcie i rozpoczęcie turniejów. Zakończenie i wręczenie nagród około godziny 15.10. Turniej lipcowy rozegrany zostanie w Gródku n/Bugiem. Jeśli zajdzie potrzeba lub nie przewidziane okoliczności – organizator może ustalić inną sobotę miesiąca do rozegrania turnieju.

6. NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I – VI w całym cyklu rozgrywek Grand Prix Siedlec 2012 przyznane zostaną nagrody pieniężne: I miejsce – 300 zł, II miejsce  – 200 zł, III miejsce – 150 zł, IV miejsce – 100 zł, V miejsce – 80 zł, VI miejsce – 70 zł.
W przypadku podzielenia miejsc – przez co najmniej dwóch zawodników przypadająca – na nie wysokość nagród zostanie uśredniona.
W poszczególnych turniejach będą fundowane nagrody pieniężne z wpisowego lub nagrody finansowane z innych źródeł. I miejsce – 60 zł, II miejsce – 40 zł, III miejsce – 20 zł.

Jeżeli wpływy z wpisowego lub innych źródeł nie będą wystarczające, zmniejsza się odpowiednio liczbę przyznawanych nagród.
W przypadku pozyskania sponsorów na poszczególne turnieje lub cały cykl rozgrywek GP Siedlec mogą być przyznane dodatkowe nagrody zgodnie z wolą sponsora. W turniejach z okazji: Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości i Otwartych Mistrzostwach Siedlec przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacjach szkolnych, jak w pkt. 4.

7. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Zgłoszenia i wszelkie pytania odnośnie imprezy można kierować na adres e-mail: slawkurp@uph.edu.pl lub pod numer telefonu: 668-212-576.

Informacje o poszczególnych turniejach oraz wyniki będą zamieszczane: na stronie programu sędziowskiego ChessArbiter Pro 2010: http://www.chessarbiter.com/ w zakładce – Turnieje szachowe, a także: w Telewizji Siedlce oraz na stronie internetowej: www.info.siedlce.pl.

W imieniu organizatora:

/-/ Andrzej Brochocki

Prezes Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;