piątek, 14 czerwca 2024r.

Zawody na nartorolkach blisko Siedlec. Zapraszamy na mistrzostwa Mazowsza

1 października przy obwodnicy Siedlec odbędą się mistrzostwa Mazowsza w biegach na nartorolkach. Prezentujemy komunikat zawodów.

REGULAMIN MISTRZOSTW MAZOWSZA W BIEGACH NA NARTOROLKACH

CEL                                                                                                                                                                                      Propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrej formy aktywnego wypoczynku i alternatywę dla zmian klimatycznych zachodzących w naszym środowisku. Popularyzacja narciarstwa biegowego w formule letniej oraz sprawdzian przygotowania zawodników do sezonu zimowego.

TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się 1.10.2017 na trasach przy obwodnicy Siedlec (w okolicach ronda w Białkach, droga dojazdowa do pól), start pierwszego zawodnika o godzinie 11.00. od seniora/ki  i  juniora/ka A do E.

ORGANIZATORZY
UKS Rawa Siedlce
Warszawski Okręgowy Związek Narciarski
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
Zawody odbędą się w biegu indywidualnym stylem dowolnym, na następujących dystansach:
rocznik 97 i starsi – Senior/-ka 6 km
rocznik 1998 – 99 – Junior/-ka A 6 km
rocznik 2000-2001 – Junior/-ka B 6 km
rocznik 2002-2003 – Junior/-ka C 6 km
rocznik 2004-2005 – Junior/-ka D 3 km
rocznik 2006 i młodsi – Junior/-ka E 2 km

UCZESTNICY
Osoby potrafiące biegać na nartorolkach.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN do dnia 30.09.2017 do godziny 16.00 tel.606452855, lub e- mail: rawaski@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna prawnego oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 10.00-11.00 w miejscu startu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie
z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów oraz Programem Minutowym, na zasadach biegu interwałowego krokiem dowolnym. Start co 30 s. Zawodnicy startują na nartorolkach o wymiarach kółek 100 mm (czarne wolne dwójki). Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. W miarę możliwości zawody zostaną rozegrane na rolkach losowanych, dostarczonych przez organizatora.

NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe , trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma pamiątkowe medale . Dyplomy w każdej kategorii  do szóstego miejsca.

ZASADY FINANSOWANIA
Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy , koszty uczestnictwa w biegu jest bezpłatny.

SPRAWY RÓŻNE
Komisję sędziowską (DT, Sędziego Głównego oraz pozostałych członków komisji ) wyznaczą Przewodniczący Komisji  Sędziowskiej WOZN i PZN.

 

źródło: własne / UKS Rawa Siedlce; foto: UKS Rawa Siedlce

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;