sobota, 13 lipca 2024r.

Henryk Brodowski: Sport to dobro powszechne

Wywiad z wójtem gminy Siedlce, Henrykiem Brodowskim.

Jakie wartości niesie ze sobą sport?

Sport i rekreacja fizyczna z uwagi na swój integracyjny oraz angażujący charakter stanowią doskonałą platformę do budowania kapitału społecznego w gminie. Sport jest częścią kultury każdego narodu. Uprawianie sportu i rekreacji fizycznej jest zjawiskiem społecznym, który z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Wraz z pojawiającą się coraz większą ilością czasu wolnego, czyli czasu pozostającego do dyspozycji człowieka po wykonaniu przez niego obowiązków szkolnych, zawodowych i rodzinnych, zaczęła pojawiać się potrzeba jego zagospodarowania. W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – stosownie do możliwości i zainteresowań.

Jak radzi sobie sport i, szeroko rozumiana, aktywność fizyczna na poziomie gminnym?

W gminach nieznaczna ilość Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną, większość dzieci i młodzieży czyni to rzadko w tygodniu, bardziej spędzając czas przy komputerze lub serfując po mediach społecznościowych. O skutkach społecznych i zdrowotnych tego stanu, dowiemy się dopiero za kilkanaście lat. Aby temu przeciwdziałać, samorząd lokalny Gminy Siedlce podejmuje różne działania, na rzecz aktywności dzieci i młodzieży.

Jak gmina Siedlce wspiera sport?

Podstawową formą wspierania sportu przez gminę Siedlce na swoim terenie jest budowa nowych obiektów sportowych i przekazywanie dotacji klubom sportowym. Ważnym elementem motywującym młodzież są corocznie nadawane stypendia, nagrody i wyróżnienia, zależne od osiągniętych wyników sportowych. Dotyczą one, nie tylko zawodników ale i trenerów. Udzielenie dotacji może nastąpić jedynie w przypadku klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, a przyznana dotacja ma służyć realizacji celu publicznego. Staramy się pomagać poprzez angażowanie znaczących środków dla stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży. Inwestujemy też w obiekty sportowe. W ostatnim czasie powstały nowoczesne boiska wielofunkcyjne w Iganiach, Pruszynie i Białkach.

Jakie są plany na przyszłość?    

W dalszym planie jest budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy szkole w Stoku Lackim, renowacja boiska w Chodowie, renowacja boiska w Wołyńcach. Czynimy starania o pozyskanie gruntu terenu rekreacyjnego Rakowiec-Wołyńce, tak zawan Dolina Wrzosowa, z przeznaczeniem na zbudowanie boiska potrzebnego dla Olimpii Rakowiec i miejscowych mieszkańców. Gmina Siedlce od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce w kategorii sportu młodzieżowego gmin do 20 tysięcy mieszkańców.

Najbardziej znanym klubem zlokalizowanym na terenie gminy jest WLKS. To nie rodzynek na sportowej mapie.

Cele i zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy realizują Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy zespołach oświatowych, ale również Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach, Olimp Stok Lacki – Szkółka Piłkarska, Klub Piłki Nożnej Ruch Chodów oraz Olimpia Rakowiec.

Czy fundusze są przeznaczone tylko dla zorganizowanych podmiotów?

Nie tylko. W ramach funduszy sołeckich przeznaczane są środki na doposażanie istniejących i nowych placów zabaw w urządzenia do ćwiczeń sportowych w ramach zewnętrznych siłowni. Troska o infrastrukturę dla edukacji i wysoką jakość usług edukacyjnych, rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, stworzenie terenów rekreacyjnych w każdej miejscowości oraz wsparcie stowarzyszeń propagujących sport, to podstawowe wyzwanie dla władz gminy Siedlce.

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;