wtorek, 18 czerwca 2024r.

26 kwietnia, 2024

Budowa systemu szkolnictwa i sportu w Siedlcach cz. IV

Aktywną działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego prowadziły tworzone w latach 20-tych szkolne hufce przysposobienia wojskowego, którym zależało na rozwoju ćwiczeń fizycznych i