poniedziałek, 27 maja 2024r.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. V

Ważnym i nowym impulsem do przebudowy struktury organizacyjnej i rozwoju kultury fizycznej w mieście stało się utworzenie 1 czerwca 1975 roku województwa siedleckiego.

W Urzędzie Wojewódzkim został utworzony, jako jeden z 17 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, który dysponował siedmioma etatami i zajął się programowaniem, zarządzaniem i funkcjonowaniem kultury fizycznej i nadzoru nad stowarzyszeniami na terenie województwa. Stanowisko dyrektora wydziału objął Stefan Szymański, później funkcję tę pełnili Waldemar Anusiewicz i Marek Błaszczyk.

Województwo siedleckie w tym okresie pod względem sportu było jednym z najsłabszych w skali nowych województw. Latem 1975 roku tylko 66 zawodników było sklasyfikowanych przez związki według klas sportowych. W województwie było jedynie 27 klubów z jedną drużyną w I lidze (pingpongistki Pogoni), istniało 428 kół LZS i 25 ognisk TKKF. Baza sportowa składała się z 8 stadionów, 7 pływalni otwartych, 1 pływalni krytej, 1 hali, 139 sal gimnastycznych i 734 boisk (razem ze szkolnymi), jedną halą sportową i 1 sztucznym lodowiskiem.

W połowie 1975 roku w Siedlcach powołano wojewódzkie agendy krajowych organizacji upowszechniających sport wyczynowy, szkolny i niepełnosprawnych oraz rekreację i turystykę: Wojewódzką Federację Sportu, Zarząd Okręgu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Radę Wojewódzką Zrzeszenia LZS, Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku, Zarząd Wojewódzki TKKF i Zarząd Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na bazie POSTiW utworzono Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który przejął w administrację większość obiektów sportowych na terenie miasta (halę sportową, sztuczne lodowisko, stadion z boiskami asfaltowymi i siłownię przy ul. Prusa, basen pływacki i zalew na rzece Muchawka.

W urzędzie miejskim w Siedlcach pozostał Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki kierowany kolejno przez: Leonarda Czapińskiego, Ewę Pankiewicz, a po reorganizacji Barbarę Bolestę. Po kolejnej zmianie stanowisko kierownika objęła Grażyna Meżerycka.

Główną instytucją prowadzącą działalność sportu masowego po 1975 roku pełnił WOSiR. Dysponując przejętą bazą sportową stał się głównym organizatorem imprez masowych, a także zawodów i rozgrywek sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynawowej. Prowadził również działalność hotelarską, dysponując hotelem miejskim hotelem w hali sportowej i 180 kwaterami prywatnymi. Jednak w praktyce ta koncepcja się nie sprawdziła.

Z dniem 1 stycznia 1980 roku zadania WOSiR decyzją prezydenta miasta przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który oprócz zadań przejętych był organizatorem masowych imprez rekreacyjnych dla społeczeństwa Siedlec z okazji świąt państwowych, akcji i innych. Działalność rekreacyjną prowadziły ogniska oraz Zarząd Miejski TKKF.

Turystykę propagowały koła oraz Zarząd Oddziału PTTK, a usługi turystyczne świadczyły Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK i oddziały biur podróży: Turysta, Gromada, Orbis, Juventur. Natomiast mieszkańcy maista pragnący uprawiać sport wyczynowo skupieni byli w trzech klubach: KS Start-Pogoń (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki ręcznej mężczyzn, tenisa stołowego), ZKS Stal (sekcja piłki nożnej i kilka rekreacyjnych), szkolno-akademicki SZS-AZS (sekcje: piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i lekkoatletyczna).

Organizacją współzawodnictwa w sporcie wyczynowym na terenie województwa zajmowała się początkowo powołana w 1975 roku w Siedlcach delegatura (Mazowieckiej) Wojewódzkiej Federacji Sportu. Jednak brak koordynacji w pięciu nowych województwach na Mazowszu i Warszawie doprowadził do bałaganu. Po naradzie w Polskiej Federacji Sportu mazowiecka federacja została z dniem 30 listopada 1975 roku rozwiązana. Jej kompetencje zostały przeniesione do Stołecznej Federacji Sportu z czterema delegaturami w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce.

Podział kraju na 49 województw po kilku latach wymusił dodatkową reorganizację współzawodnictwa w sporcie wyczynowym, konieczne okazało się wprowadzenie pośredniego szczebla między mistrzostwami 49 województw a mistrzostwami kraju. W tym celu wprowadzono osiem makroregionów. W niektórych dyscyplinach (piłka nożna) istniały one nieformalnie od 1980 roku, a w pozostałych wprowadzono je w 1982 roku. Województwo siedleckie przydzielono do makroregionu środkowo-wschodniego (kielecko-lubelskiego) wraz z województwami: lubelskim, bialsko-podlaskim, zamojskim, chełmskim, kieleckim, radomskim i tarnobrzeskim. Na poziomie makroregionów rozgrywano eliminacje do finałów organizowanej w latach 1980-90 Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży oraz do Mistrzostw Polski w niektórych dyscyplinach, a Siedlce były gospodarzem kilku imprez tej rangi. Wiodące związki sportowe prowadziły w makroregionie rozgrywki ligowe seniorów na poziomie III ligi. Podział na makroregiony obowiązywał do kolejnej reformy terytorialnej kraju w 1999 roku.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: myvimu.com / wikipedia.org

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;